Christian Møller-Nielsen (V)

Christian Møller-Nielsen (V)

Nogle hjertepatienter lades i stikken

Af
Af regionsrådsmedlem

Region Midtjylland

Christian Møller-Nielsen (V)

Region Midtjylland lever ikke op til Folketingets beslutning om hospitalsudredning indenfor 30 dage for visse grupper af hjertepatienter. Venstre finder det er uacceptabelt, at mere end hver fjerde hjertepatient venter længere end 30 dage på flere vigtige hjerteundersøgelser. Kravet er maksimalt 30 dages ventetid, men det burde i virkeligheden være mindre end 10 dage ved mistanke om hjertesygdom.

Regionens hospitalsvæsens klarer sig udmærket hvad angår akutte hjertepatienter, men desværre er den planlagte kardiologi fortsat stedvist dårligt fungerende. Det er særlig slemt med ventetiden til koronar arteriografi (KAG), som er røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer.

Regionsrådet bør ikke længere acceptere den manglende målopfyldelse og de lange ventetider eftersom mangel på hjertelæger vil fortsætte i en længere årrække. Det er nødvendigt med opgaveflytning af de mindst krævende hjerteundersøgelser til andre faggrupper, og organisatoriske ændringer af den samlede planlagte udredning og behandling af hjertepatienter i Region Midtjylland.

Der er behov for en hasteredegørelse om hjertepatienternes vilkår i Region Midtjylland. Redegørelsen skal indeholde konkrete forslag og handleplan til en snarlig fuld opfyldelse af Folketingets beslutning om behandlingsgaranti og udredningsret på en måned. Målopfyldelsen bør være opfyldt for alle hjertepatienter inden årsskiftet.

Publiceret 10 August 2018 05:30