Tid til en Åben Skole pulje?

Af
John René Keller Lauritzen

Formand

Børnebasket Hadsten

Favrskov Kommune har store tanker om den åbne skole, hvor virksomheder og foreninger kommer ud på skolerne og laver spændende forløb for børnene. Sidste år udgav kommunen en vision for området, og der er siden iværksat en række spændende tiltag. Viljen til at lykkes med projektet er altså uden tvivl til stede hos både politikerne og den kommunale forvaltning!

Der er dog stadig én væsentlig brik, der mangler, for at der for alvor kan komme gang i forløbene ude på skolerne: En Åben Skole-pulje, som lokale foreninger kan søge til bl.a. aflønning af instruktører og indkøb af materialer.

Som forening, der tilbyder gratis forløb for skolebørn, er man nemlig afskrevet fra at modtage det normale kommunale foreningstilskud, som andre foreninger får. Det tildeles nemlig ud fra, hvor mange ”kontintentbetalende medlemmer” man har. Foreningerne har således hverken mulighed for at få indtægter fra kontingenter eller fra kommunale tilskud. Ganske vist er skolerne som regel villige til at betale foreningerne en smule for ulejligheden, men deres midler vokser trods alt ikke ind i himlen.

Så medmindre man kan finde instruktører, der vil tage selvbetalt fri fra arbejde, betale deres egen kørsel og træne eller undervise børnene stort set kvit og frit, er det vanskeligt at få den økonomiske kabale til at gå op. Det tror jeg afholder en række foreninger i kommunen fra at gå ind i Åben Skole samarbejder.

I mange andre kommuner har man afsat et årligt beløb i en Åben Skole pulje. I Horsens er det 150.000 kr. om året, i Odder er det 250.000 kr. og i Vejle Kommune hele 1 mio. kr. om året.

Var det ikke på tide, at vi også fik en Åben Skole-pulje i Favrskov Kommune, så der for alvor kan komme gang i de spændende projekter og samarbejder ude på skolerne?

Publiceret 13 August 2018 06:00

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf