Tid til en Åben Skole pulje?

Af
John René Keller Lauritzen

Formand

Børnebasket Hadsten

Favrskov Kommune har store tanker om den åbne skole, hvor virksomheder og foreninger kommer ud på skolerne og laver spændende forløb for børnene. Sidste år udgav kommunen en vision for området, og der er siden iværksat en række spændende tiltag. Viljen til at lykkes med projektet er altså uden tvivl til stede hos både politikerne og den kommunale forvaltning!

Der er dog stadig én væsentlig brik, der mangler, for at der for alvor kan komme gang i forløbene ude på skolerne: En Åben Skole-pulje, som lokale foreninger kan søge til bl.a. aflønning af instruktører og indkøb af materialer.

Som forening, der tilbyder gratis forløb for skolebørn, er man nemlig afskrevet fra at modtage det normale kommunale foreningstilskud, som andre foreninger får. Det tildeles nemlig ud fra, hvor mange ”kontintentbetalende medlemmer” man har. Foreningerne har således hverken mulighed for at få indtægter fra kontingenter eller fra kommunale tilskud. Ganske vist er skolerne som regel villige til at betale foreningerne en smule for ulejligheden, men deres midler vokser trods alt ikke ind i himlen.

Så medmindre man kan finde instruktører, der vil tage selvbetalt fri fra arbejde, betale deres egen kørsel og træne eller undervise børnene stort set kvit og frit, er det vanskeligt at få den økonomiske kabale til at gå op. Det tror jeg afholder en række foreninger i kommunen fra at gå ind i Åben Skole samarbejder.

I mange andre kommuner har man afsat et årligt beløb i en Åben Skole pulje. I Horsens er det 150.000 kr. om året, i Odder er det 250.000 kr. og i Vejle Kommune hele 1 mio. kr. om året.

Var det ikke på tide, at vi også fik en Åben Skole-pulje i Favrskov Kommune, så der for alvor kan komme gang i de spændende projekter og samarbejder ude på skolerne?

Publiceret 13 August 2018 06:00