DEBAT: Drømmen om en svømmehal bør bestå

Jonas Søby Pedersen, Visionsvej 2, 9000 Aalborg

I den seneste udgave af Lokalavisen Favrskov ( 25/9-2018) opfordrer Simon Buus Olsen fra Liberal Alliance til, at drømmen om en svømmehal i Hadsten opgives.

Det må forstås, at det ikke er driftsmæssigt rentabelt at anlægge yderligere en svømmehal på nuværende tidspunkt. Det er ikke op til mig at vurdere, men jeg vil forsøge at bringe lidt fakta ind i debatten.

I 2015 fik kommunen udarbejdet en analyse af tre scenarier for en svømmehal i Hadsten. En svømmehal tilsvarende hallerne i Hinnerup og Hammel er benævnt Model B. Denne type vil årligt have en udgift ca. 5 mio. kr. og indtægter på 2,2 mio. kr.

Det vil altså årligt koste Favrskov Kommune omkring 2,8 mio. kr., som dækker over driftstilskud samt betaling for skole- og foreningssvømning.

Til sammenligning er udgifter til hallerne i Hammel og Hinnerup hhv. 2,2 mio. kr. og 2,5 mio. kr. pr. år. Rapporten vurderer, at Hadsten-borgere typisk søger mod Hinnerup-Badet, hvorfor besøgstallet for denne vil blive påvirket mest. Jeg er personligt dog ikke så bekymret over netop dette, da både Hadsten og Hinnerup er byer i vækst, hvorfor befolkningsunderlaget nok skal være tilstede for en svømmehal begge steder.

Desuden kommer mellem 30-40 pct. af Hinnerup-Badets gæster fra Aarhus Kommune. I øvrigt har jeg opstøvet en artikel om, at kapaciteten i Hinnerup-Badet allerede i 2004 var opbrugt.De store udgiftsposter er el, vand og varme (37 pct.) og ansatte (49 pct.). Hvis vi tænker lidt ud af boksen og er kreative, så kan disse udgifter muligvis reduceres ved at opsamle regnvand, opsætte solceller og evt. genanvende overskudsvarmen.

Så kan vi måske både få en miljøvenlig og billigere svømmehal? Dernæst kan man overveje at se på muligheden for at danne et offentligt-privatpartnerskab (OPP), hvor erfaringer fra andre kommuner har vist, at man kan reducere driftsomkostninger med 40 pct. I øvrigt mener jeg stadig, at en svømmehal bør placeres ved Sløjfen fremfor ved Hadsten Skole, da erfaring viser, at det kan have en positiv afsmittende effekt på detailhandlen i byen. Det bør tænkes ind i de igangværende planer om at udvide Sløjfen i det kommende budget.

Jeg vil opfordre til, at vi ser mulighederne frem for begrænsninger og ikke glemmer drømmen om en svømmehal i Hadsten.

Publiceret 30 September 2018 16:00