DEBAT: Investerer vi i fremtiden i Favrskov Kommune?

Dorte Winther (V), byrådsmedlem

debat Regeringen indgik i 2016 en aftale med KL om et omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor KL har forpligtet sig til at gå aktivt ind i at forenkle processer mv. i landets 98 kommuner. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal bidrage til at kommunerne bliver rustet til det øgede udgiftspres. Jeg betragter dette tiltag som en investering i fremtiden og i vores velfærdssamfund.

I Favrskov Kommune går det godt. Det afspejles i det netop vedtagne budget, hvor der har været plads til både serviceudvidelser og et pænt stort anlægsbudget. Venstre havde indsendt en række forslag til budgettet. Men ikke alle kom med.

Venstre havde blandt andet foreslået, at afsætte midler til at arbejde med det omfattende moderniserings- og effektiviseringsprogram. Det gjorde vi for at sikre os, at vi er rustet til en fremtid, hvor det ikke går helt så godt som det gør nu. For hverken en dygtig forvaltning eller et økonomisk ansvarligt byråd kan give nogen garanti for at det vil fortsætte med at gå godt i Favrskov Kommune.

Det lykkedes ikke at få vores byrådskolleger til at stemme for Venstres forslag om at afsætte midler til at investere i forenklinger og forbedringer. Det undrer mig, at der ikke er andre i byrådet, der ser denne opgave som vigtig. Kigger man rundt i vores nabokommuners budgetaftaler, kan man se at det er noget, der er politisk fokus på.

Alle vores naboer har på forskellig vis aftalt tiltag omkring moderniseringer og effektiviseringer.

Men her i Favrskov går det så godt, og vi har efter sigende en effektiv administration, når vi sammenligner os med andre kommuner.

Kan det så passe, at vi ikke kan optimere vores kommunale forretning?

Mit svar er “nej”.

I enhver organisation er der forbedringsmuligheder. Alene den teknologiske udvikling skaber hele tiden nye muligheder.

Kommer det af sig selv, at vores kommunale forretning optimeres uden politisk fokus?

Eller kunne politiske krav og opbakning til forvaltningen sætte ekstra tryk på at sikre, at vi er rustet til også i nedgangstider at kunne levere en optimal service til vores borgere?

Publiceret 17 October 2018 20:26