Debat: Fremtidens kollektive trafik

Morten Bang. Byrådsmedlem for Venstre i Favrskov

Debat Region Midtjylland har fremlagt deres “spareplan” for den kollektive trafik. Uden at gå i detaljer, så vil det ramme borgerne i Favrskov Kommune.

Det er ikke godt nok, og det kræver handling. Venstre har allerede fået opbakning i byrådet til at nedsætte et udvalg, der skal se på fremtidens muligheder i den kollektive trafik.

Udvalgets vigtigste opgave bliver, at det i et samspil med borgerne skal finde alternative løsninger omkring den kollektive transport, så borgerne over hele kommunen kan komme i skole, på arbejde, til byen og hjem igen.

Det skal være transport, der binder kommunen sammen, og som vil gøre det attraktivt at bosætte sig generelt i Favrskov kommune. Det gælder også de områder, hvor det i øjeblikket kan være svært at tiltrække borgere.

Vi skal sikre, at borgere, der ikke bor i center-byerne, fortsat har mulighed for at benytte kollektiv trafik. Hvis ikke landsbyerne og yderområderne har denne mulighed, så er det farvel til “livet på landet”. Det vil også være et farvel til muligheden for, at landsbyerne fortsat kan udvikle sig og være attraktive alternativer til hovedbyerne!

Byrådet skal hurtigst muligt i fællesskab have fundet løsninger på de udfordringer, som regionens spareplaner har givet kommunen. Så vi også i fremtiden kan tilbyde borgerne kollektiv trafik både i byerne og på landet.

Publiceret 14 November 2018 14:00