DEBAT: Demokratiet og naturen

Flemming Nørgaard, Politisk leder, Venstre i Favrskov.

Det er et helt centralt problem i dansk naturforvaltning, MF Kristian Pihl Lorentzen, sætter fokus på i sin reaktion på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse omkring det stykke skov, Tange Sø Folk Festival med Silkeborg Kommunes tilladelse fjernede for at skabe bedre plads til festivalen (Midtjyllands Avis 22. november).

Kristian Pihl Lorentzen (KPL) er rystet over, at klagenævnet efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) omgør den beslutning, der er truffet lokalt i enighed mellem de berørte parter og Silkeborg Kommune.

KPL vil nu arbejde for en lovændring, der ”kan stoppe det klagecirkus, hvor få mennesker med en fundamentalistisk holdning - ofte med DN i spidsen - kan udvirke sådanne afgørelser imod demokratiske politiske beslutninger i byrådet”.

Jeg er meget enig med KPL.

Man må nu på Christiansborg arbejde på en lovændring, der gør op med den urimelige særstilling, DN har til rejsning af fredningssager samt muligheden for at anke afgørelser uden på nogen måde at være part i sagen.

I Favrskov Kommune har vi set urealistiske fredningsforslag både omkring Lysnet ved Hadsten og Gudenådalen mellem Ulstrup og Bjerringbro.

Ingen - eller i hvert fald meget få - lokale borgere og slet ingen lodsejere ønsker sådanne fredninger, men trods det går DN ind, bedrevidende, og bestemmer, hvad der er godt for området og dets natur.

Hertil kommer, at regningen behændigt sendes videre til stat og kommuner.

Hvis man fratog DN denne særstilling, så foreningen ikke kan rejse fredningssager eller anke allerede demokratiske trufne afgørelser, så tror jeg faktisk, at der ville være stor opbakning til DN´s arbejde omkring klima, miljø og naturpleje.

Med ofte rabiate - eller som KPL siger fundamentalistiske – holdninger, spiller DN sig selv af banen i arbejdet for at bevare den danske natur.

Publiceret 26 November 2018 10:23