Debat: Venstre, klagecirkus og dansk lovgivning

Alfred Borg, DN Favrskov og Pernille Ingemann, DN Silkeborg

Debat Viceborgmester Flemming Nørgaard bruger ordet klagecirkus om DN i sit læserbrev. Det giver et falsk billede af DN’s arbejde.

Virkeligheden er, at vi og andre frivillige i DN hvert år gennemgår over 15.000 sager på landsplan. Sidste år vurderede vi i blot 156 tilfælde, at det var relevant at klage til Natur- og miljøklagenævnene. Det er én procent. Det kan næppe kaldes for et ”klagecirkus”. DN vandt 81 procent af klagesagerne. Disse 81 procent omgørelser er altså sager, hvor myndigheden ikke har tolket loven, som den burde. Så hjælper det jo ikke, at der lokalt er truffet en såkaldt ”demokratisk beslutning” herom – som Flemming Nørgaard anfører. Vi lever i et retssamfund, hvor alle er klageberettigede, og hvor lovgivningen er demokratisk besluttet af Folketinget.

Viceborgmesteren mener, han er oppe imod rabiate og fundamentalister – altså Danmarks Naturfredningsforening - og at DN skal fratages sin ret til at klage over afgørelser og retten til at rejse fredningsforslag.

Mon ikke Folketinget vil oplyse viceborgmesteren om hensigten bag klageretten samt det værdifulde i at have en forening, der upartisk værner om naturen i en tid, hvor naturen mere end nogensinde har brug for plads.

Publiceret 30 November 2018 14:00