Debat: Det er skidt, at det er blevet værre - men det er værre, at det er skidt

Søren Frandsen (SF) byrådsmedlem, Favrskov Kommune

Debat Regionens besparelser er trælse, da de har konsekvenser for borgernes mulighed for at komme på arbejde, til uddannelse, indkøb med videre. Det åbner dog også for en diskussion omkring den offentlige trafik i Favrskov - hvordan binder vi kommunen sammen uden en ordentlig offentlig trafik? Vi har holdt fast i en decentral struktur, hvor kommunen har forskellige lokationer rundt omkring i kommunen. Men de borgernære ydelser er ikke helt fuldt ud decentrale - eksempelvis udstedelsen af pas sker kun i Hinnerup.

Mange borgere er afhængige af den offentlige kollektive trafik - og i den sammenhæng så er det nye §17, stk 4 - udvalg, der blandt andet skal forholde sig til den kollektive transport i Favrskov Kommune et kærkomment initiativ, som SF også støttede. Vi skal være kreative - og ambitiøse - hvis vi vil binde kommunen sammen på en langt bedre måde, end tilfældet er i dag.

SF kæmper for at begrænse konsekvenserne af regionens besparelser på den kollektive trafik. Men borgerne kommer til at opleve serviceforringelser, da vi ikke kan tilbyde den samme løsning som i dag. Enkelte ruter vil ikke blive videreført, og enkelte ruter vil blive videreført, men med færre afgange, flere skift og længere ventetid til stor ulempe for blandt andet de ældre.

Det er i øjeblikket alles kamp med alle, og de enkelte kommuner forsøger at håndtere de besparelser, som rammer dem, men det er begrænset, hvor meget der bliver tænkt på helheden. Regionen, der burde have en unik mulighed for at samle interesser og ønsker, påtager sig ikke den opgave i øjeblikket. Dette er en opgave, som nu og i fremtiden er nødvendig, hvis vi skal sikre en ordentlig kollektiv transport i Favrskov Kommune, men også, hvis vi skal tage klimaudfordringerne alvorligt og få færre biler på vejene.

Publiceret 06 December 2018 14:00