Debat: Nyt tilbud til børnefamilier i Favrskov

Birgit Liin (V), Byrådsmedlem, formand for børne- og skoleudvalget i Favrskov, Hvidtjørnevej 3, 8870 Langå

debat Efter nytår vil det i Favrskov Kommune blive muligt at vælge deltidsplads i dagplejen og i daginstitutionerne til børn, hvis mor eller far er på barsels- eller forældreorlov med en yngre søskende. Der kan i disse situationer være behov for pasning af det ældre barn i et mere begrænset tidsrum end i institutionens fulde åbningstid, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde disse familier en deltidsplads på 30 timer. Timerne skal ligge inden for tidsrummet kl. 8.30-14.30, hvor der er mest aktivitet i institutionerne.

Der er også penge at spare ved at benytte tilbuddet, for prisen sættes forholdsmæssigt ned for deltidspladsen.

Jeg synes, at det giver god mening, at man betaler for den tid, som man faktisk benytter.

Det er dog Venstre i Favrskovs ambition, at det ikke kun skal være familier på orlov, der skal kunne gøre brug af deltidspladser. Vi ser meget gerne ordningen udvidet til at gælde for alle børnefamilier, for der kan sagtens være andre familier, som har samme behov - f.eks. hvis den ene af forældrene arbejder på deltid. Vi arbejder generelt for, at kommunens pasningstilbud skal være indrettet så fleksibelt, at de matcher forældrenes behov.

Vi vil derfor indsamle erfaringer fra den ordning, som nu igangsættes, med henblik på, at ordningen senere udbredes.

Publiceret 07 December 2018 14:00