Debat: Der opkræves ikke betaling for akutpladser i Favrskov

Lone Glarbo (V) byrådsmedlem Favrskov Byråd medlem af Social- og Sundhedsudvalget

Debat Favrskov er ikke en af de kommuner, som opkræver betaling, når en ældre borger bliver indskrevet på en af de kommunale akutpladser.

Kommunens akutpladser ligger på plejecentrene, og de bruges primært for at undgå en hospitalsindlæggelse. Der kan både være tale om ophold før eller efter et hospitalsophold, og man kan opholde sig op til 72 timer på en akutplads.

Ofte foretrækker en borger at komme på en akutplads fremfor at blive indlagt på hospitalet. Det er tættere på hjemmet og de pårørende, og den ældre kender måske plejecenteret i forvejen. Man betaler dog stadigvæk for sin medicin, hvilket man ikke gør, hvis man er indlagt på hospitalet.

Derudover har vi også nogle såkaldte aflastningspladser. De bruges i perioder, hvor borgeren har brug for ekstra pleje og omsorg. Det kan der være rigtig mange gode årsager til. Ved visiteringen til akut- eller aflastningsplads vil borgeren ikke være i tvivl om hvilken plads, der er tale om.

På en aflastningsplads betaler man selv for mad, leje af blandt andet linned og brug af toiletpapir. Det er de udgifter, man også har der hjemme, og de løber op i henholdsvis 118,75 kr og 15,47 kr.

I Favrskov opkræver vi godt 900.000 kr om året på aflastningspladserne.

Publiceret 11 December 2018 05:00