Debat: Urimelige regler med pårørende på hospice

Lone Glarbo (V) byrådsmedlem Favrskov Byråd medlem af Social- og Sundhedsudvalget

Debat Der kan ikke bevilges plejeorlov, hvis din pårørende bor og dør på hospice. Passer du din pårørende hjemme, bevilges der orlov under sygdom og 14 dage efter dødsfaldet.

Det er måske et utilsigtet resultat af loven, men det er i hvert fald en helt urimelig skævhed, som bør laves om snarest.

Min mor er død efter 20 gode værdige dage på hospice.

Som datter ønskede jeg at være ved min mor i hendes sidste tid og undersøgte mulighederne for plejeorlov. Som pårørende til et nært familiemedlem kan man få plejeorlov, når den syge er uhelbredeligt syg, bare ikke når den pågældende er på hospice. Orlov bevilges af den døendes hjemkommune og giver ret til dagpenge.

Det gik så stærkt med min mor, at jeg ikke nåede at få orlov, mens hun stadigvæk var hjemmeboende. Men hvis jeg nu havde fået plejeorlov og havde passet min mor hjemme, så havde jeg skullet tilbage på job, da hun kom på hospice og havde allermest brug for, at jeg var der.

Det giver slet ingen mening, hvis man ønsker at give døende en værdig afslutning på livet. Det eneste jeg kunne få lov til på min arbejdsplads var at holde resten af min ferie.

Havde jeg nu passet min mor hjemme, så havde jeg fået dagpenge, mens hun var terminal og 14 dage efter hendes bortgang. I stedet for havde jeg fri den dag, hun døde og en halv dag til begravelsen, resten af tiden har jeg brugt resten af min ferie, og der er pænt langt til 1. maj, hvor næste ferieår begynder.

Jeg havde gerne holdt orlov uden løn, men det var heller ikke en mulighed på min arbejdsplads med udgangspunkt i lovgivningen.

Det handler grundlæggende om at give den døende en værdig afslutning på livet, og det bør ikke betyde noget, om det foregår derhjemme, på plejehjem, sygehus eller hospice. Samfundsøkonomisk er der ikke forskel på, hvor man dør, for der er oftest også massiv hjemmehjælp til den døende i hjemmet.

Publiceret 12 December 2018 05:00