Debat: Skovvej-broen: Charlotte Green har ikke styr på fakta

Anders G. Christensen (V). Formand for Teknik og miljøudvalget Favrskov Kommune. Niels Flade Nielsen (S). Næstformand for Teknik og miljøudvalget Favrskov Kommune.

Debat Sagen om ændringen af broen over Randersvej har skabt røre.

Sådan er det ofte, når noget skal ændres. Det giver usikkerhed og spørgsmål.

Når så Charlotte Green i denne sag vælger fra første færd at bedrive letkøbt populisme, så har vi forståelse for, at borgerne bliver usikre og forvirrede.

Lad os lige holde fast i, at en ændring af broen over Randersvej skal skabe større trafiksikkerhed, da lastbiler dels kører ud på midten af vejen, når de passerer under broen, og dels vælger andre og mindre veje i Hadsten med trafikfarlige situationer til følge for at undgå broen.

Charlotte Green postulerede, da sagen var i byrådet, at det kun var hendes nevø Victor, der brugte broen, og at der kun var 100 meter til tunnellen under Randersvej. Derfor var det i Charlotte Greens optik ikke nødvendigt med en erstatning for den nuværende bro ved Skovvej.

Nu fortsætter Charlotte Green med de letkøbte postulater i et læserbrev.

Lad os lige få lidt fakta på. Charlotte Green og Det Konservative Folkeparti stemte for beslutningen i byrådet om at ændre broen over Randersvej. Så mere vigtig var sagen ikke for Det Konservative Folkeparti.

Og Charlotte Greens andet postulat om, at der kun er 100 meter fra Skovvej og hen til tunnelen under Randersvej, holder heller ikke. Der er ca. 500 meter via stisystemet.

Herudover ved Charlotte Green godt, at der ikke laves noget, uden at alle aspekter er blevet afvejet, og vi som byråd har lyttet til, hvad der måtte komme af kommentar i forbindelse med det borgermøde, som planlægges afholdt.

For at bringe lidt flere fakta ind i sagen, så har der været lavet en trafikmåling på broen. Der er flere, der har kritiseret tidspunktet, men to ting ligger dog fast, nemlig dels at der er flere end Victor, der bruger broen, og dels at trafikmålingen kan bruges, da den indikerer, at der er trafik som på en almindelig villavej.

Trafikmålingen og de trafikaspekter, der allerede er rejst, vil selvfølgelig blive brugt i forhold til, hvordan den rigtige løsning kan laves, så der dels sikres en fri og uhindret adgang på Randersvej for lastbiler, og dels så beboere på Skovvej og gående og cyklende i øvrigt ikke får forringet deres færdselsmuligheder.

Derfor har vi også bedt teknisk forvaltning om at se på, om der kan laves en løsning med en ny vejbro til erstatning for nuværende, men med større frihøjde end den eksisterende bro ved Skovvej over Randersvej.

Vi er optaget af at lave gode trafiksikkerhedsløsninger der sikrer, at der ikke opstår trafikfarlige situationer.

Publiceret 23 January 2019 09:09