Debat: Kovending gavner borgerne

Charlotte Green (K) byrådsmedlem Præstevangen 18382 Hinnerup

Debat Formand og næstformand i Teknik-og Miljøudvalget har fundet det store mudderkastningsskyts frem i sagen om den foreslåede nedrivning af broen over Randersvej i Hadsten.

Det fyger med usande påstande, som i sidste ende dækker over et udvalg, der nu har måttet lave en kovending i sagen. Heldigvis behøver man bare at læse dagsordenen til byrådets møde d. 27. november og se videoen af byrådsbehandlingen for at få sagens rette sammenhæng. Her fremgår det nemlig helt klart, at der ikke havde fundet nogen borgerinddragelse sted eller vurdering af alternativer, inden udvalget foreslog broen nedrevet og en ny gangbro projekteret. Det fremgår også, at der slet ikke var tænkt eller planlagt trafiktælling. Det Konservative Folkeparti opfordrede til, at man undersøgte forholdene, inden man brugte 7 mio. kr. skattekroner.

Nu er trafiktællingen gennemført, og Teknik og Miljøudvalget har på mødet i januar valgt at sadle om i forhold til deres oprindelige plan og både inddrage borgerne og få beskrevet alternativer til den ellers vedtagne løsning. Nu får borgerne alligevel mulighed for at blive hørt. I Det Konservative Folkeparti kan vi godt rumme andre politikeres voldsomme frustrationer over deres egen kovending, når det som her betyder, at borgerne heldigvis bliver inddraget i processen, inden broen er revet ned.

I Det Konservative Folkeparti vil vi have mest muligt trafiksikkerhed for pengene. Vi vil derfor ikke bruge 7 mio. af borgenes penge til en arkitektonisk gangbro, hvis der er behov for en bilbro for at skabe den rigtige trafiksikkerhed. Vi glæder os til at høre borgerne, se de forskellige forslag til løsningsmuligheder og herefter være med til at træffe en gennemtænkt beslutning.

Publiceret 24 January 2019 13:31