DEBAT: Hundecenter-sag: Bemærkning fra en nabo

Laila Jerming Graf, Skolevangsvej 61, 8450 Hammel

Som én af de 13 nabohustande til det meget omtalte hundecenter, så har jeg et par kommentarer til artiklen ” Hundecenter-sagen: Afklaring i juni”.

1. Det er ganske ærgerligt, at Planklagenævnet ikke har villet svare avisen noget mere klart på spørgsmålet om ”opsættende virkning”. Da vi som naboer henvendte os telefonisk til dem, for at få afklaring over begrebet, fik vi beskeden, at opsættende virkning gjaldt alt, hvor det der blev lavet gjorde, at bygningerne ”ændrede anvendelse”. Altså her i det konkrete tilfælde fra svinestald til hundecenter.

Vi sendte på opfordring fra borgmesteren d. 24. januar en punktformsoversigt over de mange spørgsmål vi endnu mangler svar på, heri indgår et spørgsmål om kommunens vurdering af ”opsættende virkning” og for øvrigt et spørgsmål om, hvordan man, uanset den vurdering, kan lade byggeriet fortsætte uden en byggetilladelse, en tilladelse som ifølge kommunens eget afgørelsesbrev først ville behandle, hvis afgørelsen ikke blev påklaget – hvad den jo blev.

Den henvendelse venter vi stadig på svar på.

2. Både kommunen og avisens adspurgte jurist synes at mene, at afgørelsen er ”til venstre hånd”, altså ganske klar, fordi afstandsgrænser og forhold ift. støj (tilsyneladende) er opfyldt.

Det er rigtigt, at det er to ting der skal være på plads, for at kunne give en tilladelse. Men det betyder ikke, at bare fordi det er på plads, så SKAL de give tilladelsen. Det er stadig en KAN mulighed – fordi der også er andre hensyn der skal tages, herunder de kommentarer vi som naboer er kommet med i høringen – ellers ville en høring jo være ligegyldig.

Planklagenævnet synes heller ikke at mene, at afgørelsen er til venstre hånd, for ellers ville de jo bare kunne smide en lineal på et kort og konstatere, at afstanden er overholdt og så give kommunen medhold. Men i svaret fra Planklagenævnet ift. at ophæve den opsættende virkning skriver de ganske rigtigt, at sagen har en særlig karakter, blandt andet fordi at ”nævnet ikke tidligere har taget stilling til en hundepension af dette omfang.”

Så måske vi naboer rent faktisk har noget at have vores bekymring i?

Til sidst til Flemmings undren over, at vi ikke bare kommer forbi til en snak:

Flemming, du har en drøm og den skal du bestemt have lov til at have. Vi er bare rigtig mange naboer, der ikke deler den drøm. Men det er også derfor, der er en tredje part, nemlig kommunen, som skal gå ind og vurderer, hvad der er ret og rimeligt – det er deres afgørelse, vi har et problem med, ikke din drøm. Og derfor løser en snak mellem os ikke noget i den aktuelle situation.

Publiceret 12 February 2019 09:10