Debat: Lad os tale landbruget op

Debat Vi kan være stolte af dansk landbrug. Vi har dygtige og ikke mindst dedikerede landmænd landet over, der hver dag gør en dyd ud af at skabe førsteklasses fødevarer til såvel det danske marked som til eksportmarkederne. Som i alle andre brancher er der også i landbruget områder, der kan udvikles. Det har både landbruget og regeringen fokus på.

Jeg savner dog i høj grad, at man i den offentlige debat taler det danske landbrug op og anerkender, hvilket guldæg det rent faktisk er for dansk erhvervsliv. Danmark producerer nogle af verdens bedste fødevarer, og det kan mærkes på den globale efterspørgsel efter danske varer. I 2017 satte fødevareklyngen rekord ved at eksportere for 166,4 milliarder kroner, hvilket er en fjerdedel af den samlede danske eksport. De danske produkter er i høj kurs, og den høje kvalitet og fødevaresikkerhed er anerkendt verden over. Det kan vi godt tillade os at være stolte af.

Landbrugs- og fødevaresektoren er vigtig for dansk økonomi. Derfor er det også af stor vigtighed, at vi skaber de nødvendige rammer og investeringer, så et velfungerende og effektivt landbrug kan eksistere med respekt for miljøet. Dansk landbrug er på trods af en hård medfart i klimadebatten et af de mest miljøvenlige og klimaeffektive i Europa. Det er i den sammenhæng også vigtigt at huske på, at hvis ikke landbrugsvarerne produceres i Danmark, vil de blot blive produceret i et andet land, hvor der måske ikke er de samme stramme restriktioner over for landbruget, som vi har i Danmark.

Med miljøet for øje indgik regeringen i begyndelsen af februar sammen med Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening et klimapartnerskab, der skal gøre landbruget til en del af løsningen på klimaudfordringerne. Det skal blandt andet ske ved at styrke eksporten af klimavenlige fødevarer, ligesom et klimaregnskab kan blive en del af landmændenes nye værktøjer. Ydermere har vi sikret ro og tryghed om vores drikkevand ved at pointere, at det skal være slut med at sprøjte ved drikkevandsboringer. Rent drikkevand er nemlig et af særkenderne for Danmark, og det skal det også være i fremtiden.

Vi ønsker et landbrug i verdensklasse, men vel at mærke et grønt og klimavenligt landbrug. Og vi mener, at et skarpt fokus på miljøet og klimaet er foreneligt med et effektivt landbrug.

Publiceret 13 March 2019 15:00