Debat: Akuthospitalerne fremtidssikres

Steen Thomsen, folketingskandidat i Østjylland for Dansk Folkeparti og regionsrådsmedlem, Sundgårdsvej 22, 8700 Horsens

I region Midtjylland har vi 5 akuthospitaler, som ligger i Gødstrup, Viborg, Aarhus, Horsens og Randers.

De skal ikke samles på færre enheder. Regionsrådet skal det kommende år arbejde med en ny hospitalsplan, der skal vedtages om et år. Her har regionsrådet desværre vedtaget, at man skulle se på fordelingen af akuthospitalerne og for første gang slog man ikke fast, at vi skal have 5 akuthospitaler.

Det ville efter Dansk Folkepartis menig være vanvittigt, at centralisere akuthospitalerne. Derfor foreslog jeg allerede, da rammerne for arbejdet blev vedtaget, at vi skulle fjerne sætningen om at se på fordelingen af akuthospitalerne og i stedet slå fast, at vi fortsat skal have 5 akuthospitaler. Her tilkendegav flere partier, at man faktisk var enig i, at vi fortsat skal have 5 akuthospitaler.

Derfor er det helt uforståeligt, at der skulle sættes spørgsmålstegn ved dette. Hvis vi i et år skal diskutere fordeling af akuthospitaler, vil det skabe unødvendig utryghed for borgerne omkring akuthospitalerne. Jeg har derfor flere gange opfordret til at droppe sætningen om at sætte dette til diskussion. Det er derfor meget glædeligt, at denne opfordring nu imødekommes.

På regionsrådet den 27. marts 2019 ændrer vi rammerne for hospitalsplanen og fjerner sætningen om at se på fordelingen af akuthospitalerne og i stedet indfører et enigt regionsråd en sætning om, at grundlaget med 5 akuthospitaler fastholdes. Så nu er vores 5 akuthospitaler fremtidssikret. Regeringens sundhedsreform har allerede slået fast, at vores 5 akuthospitaler forsætter som akuthospitaler.

Og regionens egen hospitalsplan ændres nu, så vores 5 akuthospitaler ikke længere står til diskussion. Det er en god nyhed for det nære sundhedsvæsen.

Publiceret 17 March 2019 06:00