Arriva vil hellere end gerne stoppe i Laurbjerg, men det lader til at Trafikstyrelsens mangelfulde beregninger indtil videre sætter en stopper for det. Birgit Liin har i et brev påpeget en del af manglerne.

Arriva vil hellere end gerne stoppe i Laurbjerg, men det lader til at Trafikstyrelsens mangelfulde beregninger indtil videre sætter en stopper for det. Birgit Liin har i et brev påpeget en del af manglerne.

Kampen om trinbræt med kritiske spørgsmål til minister

Kritiske spørgsmål om Trafikstyrelsens afvisning af trinbrættet fra Laurbjergs tog-elskere

Kampen for et trinbræt er ikke død endnu i Laurbjerg efter at der nu er sendt et par skarpe og kritiske spørgsmål til de politikere der i sidste ende skal forholde sig til et trinbræt i Laurbjerg eller ej.
Og læser man brevet, så efterlades et spørgsmål: Har Trafikstyrelsen gjort sit arbejde godt nok?
Birgit Liin, der er talsmand for både foreninger, institutioner og borgere i Laurbjerg og omegn siger: “Trafikstyrelsens beregningsgrundlag er ganske enkelt forkert, for dårligt og for upræcist. Det er betænkeligt, at man selektivt udvælger én sætning fra COWI-rapporten, som isoleret giver et helt andet billede, end hvis man læser den samme sætning i den kontekst, hvor den hører til.”

Kun negativ del af sætning

Hun henviser til, at Trafikstyrelsen vælger at afvise en ansøgning til 'Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.'
Her citerer man første del af en sætning i en COWI-rapport, der kalder det “problemfyldt at placere nye perroner i Laurbjerg.”
Men resten af citatet er udeladt: “Det anbefales at udforme anlægget i forbindelse med et eventuelt standsningssted i Laurbjerg med forskudte sidelagte perroner under Hammelvej. Det giver den bedste geometri for spor og perroner, og løsningen er acceptabel både i forhold til spor, perroner, komfort og adgangsveje. Desuden har forslaget den mest fordelagtige anlægsøkonomi.”
“Det er da 'rart' at have fået opklaret, at Trafikstyrelsen slet ikke har regnet på, om Timemodellen kan forenes med at standsningssted. Indtil nu har de afvist os med den begrundelse, at det er “vanskeligt” at have et standsningssted, der ligger på samme banestrækning som de hurtige tog skal køre på. Men ingen har undersøgt, om det faktisk kan lade sig gøre. Man kan jo ikke afvise noget uden at have lavet beregninger på det,” mener Birgit Liin.
Beregning fremfor skøn
Laurbjerg-folkene vil også gerne vide hvorfor Trafikstyrelsen mener at et trinbræt vil koste meget mere end COWI-rapportens beregning på 10,8 millioner kroner.
“Der er ingen forklaring på, hvorfor Trafikstyrelsen ikke anvender de konkrete beregninger som Favrskov Kommune via COWI har ladet udføre, men i stedet anvender et højere beløb, der er baseret på “erfaringer” og ikke på beregninger,” skriver gruppen til Folketingets Transportudvalg.
“Jeg undrer mig også meget over, at Trafikstyrelsen i 2008 har ment, at Laurbjerg og Langå var for langt fra hinanden til at have et fælles passagergrundlag, hvilket COWI også har været enig i. Trafikstyrelsen mener nu det præcist modsatte - og oven i købet er man nødt til at anvende luftlinjeafstanden i stedet for den normale vejstrækningsafstand for at få regnestykket til at gå op. Derved lykkes det Trafikstyrelsen at reducere passagergrundlaget for Laurbjerg, hvilket man bruger som argument mod et trinbræt. Men der er ingen forklaring på, hvorfor man i 2014 mener noget helt andet om passagergrundlaget, end man gjorde i 2008.”
Her peger trinbræt-forkæmperne på, at Trafikstyrelsen i stationsoptimeringsrapporten regner med et befolkningsunderlag til 730, mens både en COWI-rapport, Dansk Statistik, samt kommunens befolkningsprognose siger, at der er tæt på 1100 indbyggere, samtidig med at man regner afstanden til Langå med. som en begrænsende faktor. Der tales om cirka fire kilometers afstand til Langå.
“Der er fra centrum af Laurbjerg til Langå Station 7,3 kilometer, hvilket er næsten dobbelt så langt som i luftlinje,” lyder det i brevet.

FavrskovPosten arbejder på at få en kommentar fra transportminister Magnus Heunicke om hvad han syntes om Trafikstyrelsens sagsbehandling i denne sag.

Publiceret 20 May 2014 14:15