Sådan ser frysehuset ud i dag. Her vist frem af formanden for borgerforeningen Niels Ladegaard.

Sådan ser frysehuset ud i dag. Her vist frem af formanden for borgerforeningen Niels Ladegaard.

Planer:

Frysehus bliver fælleshus i Lyngå

Af
Erling Baastrup

Det nedlagte tidligere frysehus midt i Lyngå har skifter ejer. Huset bruges i det daglige om morgenen som ly for skolebørn, mens de venter på skolebussen.

Denne forfaldne bygning, som jo er en del af Lyngås historie, er efterhånden er i en meget dårlig stand. Derfor ønskede Lyngå Borgerforening at gøre noget ved bygningen. Borgerforeningen har nu overtaget ejendommen fra kommunen og er i fuld gang med at søge fondsmidler til en totalrenovering.

Det er hensigten at tage vare på bygningens oprindelige arkitektur og udtryk, som jo også er en del af Lyngås kulturarv. Dog skal der foretages nogle ind- og udvendige forandringer, der gør bygningen anvendelig til flere formål.

Som bekendt er kommunen i fuld gang med at anlægge en supercykelsti op ad Lyngåbakken, og i den sammenhæng er det tanken, at man vil benytte en del af frysehusets udendørsareal til cykelrasteplads. Her skal der etableres pumpestation, drikkevandspost og faciliteter til cykelreparationer samt borde og bænke.

Plantegning

Plantegning

Facaden mod nord.

Facaden mod nord.

Facaden mod vest.

Facaden mod vest.

Publiceret 23 December 2014 08:00