Birgit Liin stiller nu op for Venstre efter fire års kamp for trinbrættet i Laurbjerg. Den kamp vil hun fortsætte.

Birgit Liin stiller nu op for Venstre efter fire års kamp for trinbrættet i Laurbjerg. Den kamp vil hun fortsætte.

Birgit Liin går ind i politik

Laurbjergs trinbræt-forkæmper ser til Venstre

Forkæmper for trinbræt, lektor i formueret t ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, mor til tre og tidligere formand for skolebestyrelsen i Laurbjerg.
Nu er Birgit Liin, 44 år gået ind i politik ved at stille op for Venstre.
Sammen med manden Thorstein samt børnene Johanne, Andreas og Frederik på henholdsvis 12, 10 og seks år, har Birgit foreløbig boet otte år i Laurbjerg.
Hvorfor vælger du at stille op for Venstre. Hvad kan du ikke lide ved Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokratiet?

"Frihedsbegrebet fylder mere hos Venstre end hos f.eks. Socialdemokraterne. Men der skal være en balance, også i forhold til friheden. Den balance finder jeg hos Venstre i højere grad end hos Liberal Alliance. Men det er klart, at der er emner, som jeg sagtens kan blive enig med både Liberal Alliance og Konservative om. Så jeg vil glæde mig til at samarbejde, hvis jeg bliver valgt. "
Er du ikke bange for, at din græsrodspåvirkning af politikerne og embedsfolkene i forbindelse med Laurbjergs trinbræt nu forringes, efter at du selv bliver politiker?
"Nej, det er jeg ikke bange for. Jeg har de sidste fire år arbejdet på tværs for trinbrættet, og det bliver jeg ved med. Mit kandidatur ændrer ikke på min tilgang til eller strategi for trinbrættet. Sagen har opbakning fra alle partier i byrådet, og jeg kan ikke forestille mig, at den opbakning vil ændre sig. Jeg regner derfor også med, at byrådet fortsat stiller medfinansiering til rådighed for trinbrættet i forbindelse med den kommende budgetaftale. Men ved at gå "om på den anden side" af bordet, kommer jeg tættere på de politiske processer og kan selv være med til at præge dem. Det ser jeg som en fordel, også for arbejdet med trinbrættet."

Publiceret 23 August 2016 10:00