DEBAT Udstykning på bekostning af drikkevand og natur

Karin Lodberg, Overdrevet 7, 8382 Hinnerup

Vedrørende lokalplan 373 Boligområde ved Humlehaven.
Mandag 10. april hørte jeg i Hjernekassen Peter Madsen interviewe danske børn bosat i Japan. På hans spørgsmål om, hvad der er anderledes ved at bo i Japan i forhold til Danmark, svarede ét af børnene, at hun savner at kunne drikke rent, koldt vand direkte fra hanen.
Rent drikkevand er en selvfølgelighed i Danmark, men med politiske bemærkninger i forbindelse med kommuneplanlægningen om at ”prioritere mellem drikkevand og byudvikling” eller om at ”udfordre drikkevandet” er der grund til at frygte for, at rent, urenset drikkevand ikke vil være en selvfølge for fremtidens generationer.
Hvis der skal være sammenhæng mellem det, vi siger, og det, vi gør, så bør det afspejle sig i, hvad vi placerer oven på de af kommunens drikkevandsmagasiner, hvor drikkevandet er dårligt beskyttet og truet.
I disse dage rejses der skov mellem Hinnerup og Grundfør netop for at modvirke truslen mod drikkevandet i dette område, og det kan derfor undre, at der - grænsende op til dette kommende skovområde, og stadig oven på det dårligt beskyttede grundvand, - planlægges en ny udstykning af 30 store parcelhusgrunde – jfr. lokalplan 373.
Dette vil true grundvandet i området på grund af risiko for brug af pesticider som f.eks. RoundUp.
Samtidig fortæller lokalplanen, at parcelhusgrundene vil strække sig som en tunge ned mod Rønbækken og de enge og overdrev, som uforstyrret burde knytte sig til dette naturområde - samt at Favrskov Kommune vil søge dispensation fra skovbyggelinjen til den kommende skov.
Favrskov Kommune bør stoppe udstykning i dette område og lade drikkevand og natur i fred.
Lokalplanen og det forhold, at kommunen vil lade tinglyse pesticidforbud på parcelhusgrundene, vidner om, at risikoen for forurening er erkendt af kommunen.
En sådan viden bør føre til beskyttelse i stedet for udfordring af drikkevandsressourcerne – og det kunne være godt at vide, hvorledes kommunen vil sikre, at dette forbud overholdes?

Publiceret 17 May 2017 05:00

Lokalavisen Favrskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Favrskov
SENESTE TV