TV og FOTOS:

Det store cykeltræf - på de mindste cykler

Af
Af Michael Wulff

Tre børnehaver - Filuren, Grævlingehulen og Søndervang - mødtes torsdag til et stort cykeltræf på de små cykler på Jagtvej i Hammel.
Vi fulgte forberedelserne og løbet med et videokamera.

En Spiderman-hjelm er ganske sej. Alle de deltagende børn var linet op inden starten, og så gik det rundt i villakvarteret på en lukket rute i en time. Når cykelrytteren passerede mål fik vedkommende en touch-prik på hånden.

En Spiderman-hjelm er ganske sej. Alle de deltagende børn var linet op inden starten, og så gik det rundt i villakvarteret på en lukket rute i en time. Når cykelrytteren passerede mål fik vedkommende en touch-prik på hånden.

Før-skole-børnene fra Søndervangsskolen fik lov at heppe på deres kammerater fra sidste år, hvor de gik sammen i børnehaven.

Før-skole-børnene fra Søndervangsskolen fik lov at heppe på deres kammerater fra sidste år, hvor de gik sammen i børnehaven.

Beboere og plejepersonale fra Tinghøj fik også en god formiddag ud af det, da de fulgte de meget dygtige børn på to hjul.

Beboere og plejepersonale fra Tinghøj fik også en god formiddag ud af det, da de fulgte de meget dygtige børn på to hjul.

Flere pædagoger og enkelte forældre deltog også i motionsløbet for de mindste. Og så kom pulsen op hos alle.

Flere pædagoger og enkelte forældre deltog også i motionsløbet for de mindste. Og så kom pulsen op hos alle.

Landbetjent Arne Knudsen havde taget sin hvide trafikstav med til at sætte gang i løbet.

Landbetjent Arne Knudsen havde taget sin hvide trafikstav med til at sætte gang i løbet. "For jeg kan jo ikke skyde det igang med min skyder, det må man ikke."

Publiceret 02 June 2017 11:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl