Debat:

Udvides Voldumcentret eller skal vi have friplejehjem?

Af
Af: Uffe Amstrup Hans Frørup og Gert Jacobsen på vegne af arbejdsudvalget for et friplejehjem i Voldum

Vores velfungerende plejehjem, som vi meget gerne ser bevaret, dækker ikke nuværende og fremtidige behov .
Det blev bygget for 22 år siden til 10 beboere, med planer om at skulle udvides til 20 pladser. Det er bare aldrig sket. Tværtimod har det administrativt været foreslået at nedlægge det i 2010. Derfor bliver nye plejekrævende Voldum-folk flyttet vest på i kommunen med de ulemper, som det medfører for dem og deres kære.
Afgørelsen kan være nært forestående. Beslutning om ældreplejen i Voldum skal rumme en udvidelse af Voldum Centret indgår i de igangværende budgetforhandlinger, som skal være afsluttet meget snart.
Socialdemokratiet i Voldum har overtalt lokalrådet til midlertidigt at indstille arbejdet med at opføre et friplejehjem i Voldum på et areal beliggende naturskønt vest for Voldum kirke indtil ovennævnte forhandlinger er afsluttet, hvor det er partiets holdning, at Voldumcentret bør udvides med 10 pladser.
Vi i arbejdsudvalget for et friplejehjem i Voldum har sagt ja til at indstille arbejdet med at få udarbejdet lokalplan på matr. nr. 18 bk, Voldum, tilhørende Hans Mikkelsen.
Arbejdet vil dog blive genoptaget straks, hvis de politiske forhandlinger ikke fører til en plan, som indeholder en kommunal udvidelse af Voldumcentret indenfor kort tid.
Vi i Voldum venter spændt på om et flertal i byrådet endelig vil ligestille de ældre i Voldum og omegn med øvrige dele af kommunen. Det er urimeligt, at de ældre kan risikere at blive forvist til Ulstrup, Hammel eller Hinnerup. I øjeblikket er der to personer fra Voldum, som har måttet vælge plejehjem i Sall. Det giver familie og venner en køretur på 70 km for at besøge de ældre.
Har den pårørende ikke bil er der kun mulighed for at tage cyklen, hvis ægtefællen er placeret på plejehjem i Hinnerup, Hammel, Ulstrup, Sall eller Hadsten.
Vi venter spændt på en positiv afgørelse hos de folkevalgte.

Publiceret 10 August 2017 16:15

Lokalavisen Favrskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Favrskov
SENESTE TV