DEBAT:

Parkeret på "funktionel lidelse"?

Af
Louisa Bisgaard. Kandidat til Regionsvalget 2017

Lykkegårdsvej 358

8472 Sporup

En række patienter og patientforeninger bryder sig ikke om diagnosebegrebet ”funktionelle lidelser”, der er begyndt at blive anvendt i vores social- og sundhedsvæsen, og som vurderes at passe på, omregnet fra landsplan, mere end 50.000 personer i Region Midtjylland. Det er en slags betegnelse, som - lidt forsimplet - kan bruges på de patienter, der har det dårligt over længere tid, og hvor det ikke er ligetil for læger og speciallæger, at finde ud af, hvad de fejler. Behandling for funktionelle lidelser er primært smertelindring, psykofarmaka og kognitiv terapi.
Nogle af disse patienter kan have komplekse fysiske lidelser såsom kronisk spændingshovedpine, fibromyalgi, skimmelskader, vaccineskader, piskesmæld, immundefekt, tinnitus, miljøskader eller sjældne sygdomme.
Patienter vil naturligt gerne respekteres og følges - fra sundhedsvæsenet og evt. over i socialvæsenet, og vil gerne, at symptomer inddrages i diagnosticering, så det anerkendes, at der både kan være tale om aktiv fysisk sygdom, og eftervirkninger, eller belastet psyke efter kriser, overgreb, traumer mm. Lægernes faglighed og situationsfornemmelse i samspillet med den enkelte patient er så vigtigt, og et stort nyt skridt fremad, vil være at kunne tilbyde patienterne adgang til integrerede og alternative tilgange til behandling.
Jeg mener der er behov for at se nærmere på, om patienterne vil kunne hjælpes bedre gennem en tværfaglig løsning, f.eks. i form af lokale centre 3-4 steder i landet med et personale, som kan bestå af speciallæger, ernæringsterapeuter, afspændingspædagoger, naturlæger, healere, akupunktører, psykoterapeuter, fysioterapeuter og flere andre faggrupper, som i samarbejde tilbyder en bred integreret udrednings- og behandlingstilgang. Herunder udfører nødvendige tests, biomedicinsk behandling, diætvejledning mv., samt bidrager med forskning, vidensdeling og efteruddannelse, som kan lægge grund for en tidsvarende helhedstilgang.
Vi skal vægte det, der skaber værdi og livskvalitet for patienterne. En basal værdi er at patienterne inddrages og har en høj grad af medbestemmelse på egen behandling. Ingen mennesker fortjener at blive parkeret ved at få et stereotypt og snævert diagnosebegreb presset ned over hovedet.


Publiceret 19 November 2017 20:30

SENESTE TV