Ministeren:

Ingen tiltrådt aftale med Favrskov Kommune

Banedanmark har sendt en aftale til kommunen, men den er ikke tiltrådt

Af
Anette Bonde

Favrskovposten/Favrskovavisen fortalte i sidste uge, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) har en forskellig opfattelse af en aftale med Favrskov Kommune end kommunen har.
LÆS: Ministersvar: Er cykelbro del af broprojekt

På et spørgsmål i folketingssalen fra Daniel Toft Jakobsen (S) sagde han, at Favrskov Kommune har indgået en aftale med Banedanmark om at medfinansiere broen over Hammelvej i Laurbjerg mod til gengæld at broen gøres bredere, så der bliver plads til cykler og gående. Dette afviste man i Favrskov Kommunes tekniske forvaltning.
Uro: Broer i Favrskov skal sandsynligvis sænkes

Ministeren præciserer

Favrskovposten/Favrskovavisen gjorde derfor Ole Birk Olesen opmærksom på kommunens opfattelse af sagen, og han sendte i sidste uge en præcisering af sit svar.
Ud fra det fremgår, at Banedanmark har fremsendt en aftale, men den er ikke tiltrådt. Han skriver:
”I min besvarelse af § 20 spørgsmål nr. S 165 den 15. november 2017 svarede jeg - på baggrund af skriftlige oplysninger fra Banedanmark - at der er indgået en aftale med Favrskov Kommune om kommunens medfinansiering af en broløsning ved Hammelvej.
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at dette ikke er fuldt dækkende for situationen. Jeg skal derfor med dette brev præcisere følgende:
Banedanmark har nu oplyst mig, at der ikke er indgået en aftale med kommunen. Banedanmark har derimod fremsendt en aftale til kommunen, men aftalen er endnu ikke tiltrådt.”
Læs: Hvad skal der ske i Laurbjerg 

Banedanmark bekræfter

Dette bekræfter Banedanmark i en e-mail til Favrskovposten/Favrskovavisen torsdag i sidste uge. Herfra oplyser man, at Banedanmark har holdt møde med kommunen og har fremsendt en aftale.
Avisen har nu spurgt til aftalen i Favrskov Kommune, men herfra fortælles, at det først i denne uge vil være muligt at få undersøgt sagens indhold nøjere.
LÆS Kommunen mente ikke de havde en aftale

Publiceret 05 December 2017 10:15

SENESTE TV