Hadsten Fjernvarme vil satse på solvarme

Anlæg til 50 mio. kr. skal dække 20 pct. af varmeproduktionen

Af
Af Hanne Bliksted

Hadsten Varmeværk arbejder i øjeblikket på etablering af et solvarmeanlæg for enden af Toftegårdsvej i Hadsten syd.
Bestyrelsen har lavet en betinget købsaftale på en 64.000 kvadratmeter grund, hvor planen er at placere et 26.000 kvadratmeter stort solvarmeanlæg, der skal dække ca. 20 pct. af den nuværende varmeproduktion.Projektet forventes at koste op mod 50 mio. kr.
I øjeblikket dækker halm 99 pct. af varmeforbruget, resten er flis og naturgas.
Men da solvarme er mere ren end halm, og solvarmeanlæg de seneste år er blevet billigere, har bestyrelsen besluttet at satse på det.

Uændret pris

På baggrund af økonomiske beregninger har bestyrelsen vurderet, at det er tale om en god investering både set i relation til klima og økonomi.
De 2.500 forbrugere indkaldes til et møde i slutningen af januar. De skal dog ikke forvente lavere varmepriser.
“Vi forventer, at priserne bliver status quo, men i forvejen har vi en af landets laveste fjernvarmepriser,” siger driftschef Palle Laugesen.
Projektet med solvarme er sendt til Favrskov Kommune, og formanden for bestyrelsen
Niels Jørgen Bärtel forventer, at de kommunale godkendelser og den samlede projektbeskrivelse er klar i januar 2018.

Industrikvarter

Solanlægget tænkes placeret i industrikvarteret i Hadsten Syd 300 meter fra Hadsten Fjernvarme og tæt på den planlagte omfartsvej. Håbet er, at denne placering ikke vil genere naboerne.
Solpanelerne måler 2,5 gange seks meter og placeres på ben, så de følger landskabet og højst rager 3,5 meter op over jordoverfladen.
Hadsten Varmeværk har i snart ti år arbejdet på at kunne få overskudsvarme fra Lecaværket i Hinge i fjernvarmerørerne i Hadsten, men da det efter mange forhandlinger med ejeren, det franske selskab Saint-Gobain mislykkedes, begyndte fjernvarme-bestyrelsen at arbejde med alternativer.

Publiceret 10 December 2017 10:00

SENESTE TV