Hadsten Centret:

Jagt på nye investorer

Sparekassen Vendsyssel har overtaget tøjlerne efter KS Østergade, der hidtil har haft ejerskab i Hadsten Centret

Af
Anette Bonde

Står man på den nederste etage i Hadsten Centret, ser centret øde og forladt ud, men på de indre linjer sker der noget. I øjeblikket arbejdes der på at finde ny investor, forlyder det, og meldingen er, at der er optimisme omkring projektet.

Ejer har smidt tøjlerne

Den hidtidige ejer af den del af centret, der vender ud mod Østergade, anpartsselskabet KS Østergade, har smidt tøjlerne og overladt dem til Sparekassen Vendsyssel, der er panthaver i centret. Det oplyser kreditdirektør Kim Mouritsen. Sparekassen Vendsyssel. Han tilføjer, at sparekassen er i fuld gang med at finde nye investorer.
“Vi er i gang med at afsøge markedet efter investorer, og vi ser forholdsvis optimistisk på, at vi vil kunne finde én eller flere ”, fortæller Kim Mouritsen.
Han oplyser, at Sparekassen Vendsyssel har kontakt til nogle, og han ser det som særdeles positivt.
“Vi ønsker en hurtig afklaring både for nuværende og for kommende lejere. Ingen er interesseret i, at centret står tomt i længere tid.”

Ingen aftale endnu

Kim Mouritsen understreger, at der ikke endnu er lavet en aftale, men at nogle arbejder med planer for, hvad ejendommen kan bruges til fremadrettet. Dette turde være en incitament for, at der er alvor bag deres interesse, mener han.
“Når der kommer nogle til os, er det formentlig fordi de har planer - enten ideer om at køre videre med den nuværende anvendelse eller med ændringer. Det er jo noget andet, hvis investor overtager et fuldt udnyttet lejemål.”
Kim Mouritsen understreger, at han ikke kender bemeldte planer.
“Det vi lytter os til, er at investorer har planer, så det vil kunne udlejes igen. Jeg er optimistisk omkring at kunne få en fuld udlejning.”

Afventer løsning

Apoteker Lars Persson købte i september i år apotekets lokaler samt yderligere to tilstødende butikslokaler af investeringsselskabet Actus Ejendomme, der ejer den del af centret, der vender ud imod Vesselbjergvej. Dermed sikrede han sig, at der fortsat vil være et apotek i Hadsten, sagde han dengang til FavrskovAvisen.
Han ser meget frem til, at der snarest muligt vil kunne findes en løsning for resten af Hadsten Centret.
Som det er nu, er tre af indgangene til centret lukket af, og rulletrappen er blevet standset, blandt andet for at undgå det unødvendige el-forbrug. Adgangen kan nu kun ske fra Vesselbjergvej.
“Det er meget uheldigt og beklageligt for Hadsten og for apotekets kunder, at centret står tomt.”
Også Lars Persson er fortrøstningsfuld.
“Jeg er overbevist om, at der snart sker noget.”

“Lyder positivt”

Som det fremgår er der mange ubekendte i ligningen omkring Hadsten Centret. Der er muligvis noget i gang omkring nyt ejerskab, men på dette stadium er der ingen konkrete meldinger. Avisen har også henvendt sig til borgmester Nils Borring for en kommentar, og for at høre om han eventuelt kan supplere emnet.
Han nøjes dog med at fastslå, at han er glad ved udsigten til, at centret måske vil blive overtaget af ny investor med ideer om fremtidig brug.
“Hvis nogle vil investere i centret, er det positivt både for borgerne og for handelen.”
Han understreger, at kommunen ingen redskaber har til at gøre andet for centret end at sørge for det rent administrative.
“Kommunen kan kun sørge for, at de planmæssige ting er i orden.”

Fakta

Ejerskabet bag Hadsten Centret har hidtil været fordelt på investeringsselskabet Actus Ejendomme, anpartsselskabet KS Østergade, Lars Persson, Hadsten Apotek samt indehaverne af de 11 ejerlejligheder øverst på centret. Lars Persson købte Hadsten Apoteks lokaler samt to tilstødende lokaler pr. 1. september i år. 
Tre af indgangene er blevet låset af, og kun indgangen ved Hadsten Apotek er åben.

Publiceret 18 December 2017 10:00

SENESTE TV