Ny ledelse på Linieskolen

Inge-Dorthe Wandall afløser Stine Stidsen

Af
Af Hanne Bliksted

Linieskolen i Hadsten har fået både ny forstander og ny formand.
Inge-Dorte Wandall er ny forstander efter Stine Stidsen, som efter godt et år på skolen er blevet leder på Korsholm Skole. Ny formand for bestyrelsen er Bent Engelbrecht fra Haldum, som i en del år har været formand for Odder Gymnasiums bestyrelse og også er formand for menighedsrådet ved Kirken i Hinnerup. Han afløser Bodil Vibe Rasmussen.
Linieskolen startede som husholdningsskole, og med 'food' (mad), som en af skolens tre linjer kan eleverne lære noget om mad og forberede sig på en uddannelse indenfor fødevareområdet. De to andre linjer er 'game' med fokus på computerspil og it samt 'care', hvor eleverne kan forberede sig til jobs på sundheds- og omsorgsområdet.
Det er dog ikke helt så let at rekruttere elever som tidligere, idet de skal visiteres i hjemkommunen før et skoleophold. Linieskolen er en af Danmarks 12 såkaldte Frie Fagskoler. Bent Engelbrecht håber, at man via et samarbejde med de øvrige skoler kan få mere opmærksomhed. Skolerne henvender sig især til de mange unge, som ikke umiddelbart er klar til at starte på en uddannelse.
”Det er såkaldt udfordrede elever, som skal finde deres plads i livet. Frie Fagskoler kan ses som erhvervslivets kostskole, hvor eleverne foruden undervisning også kommer hjemmefra, lærer at stå op om morgenen og lærer at skabe relationer,” siger han.
“Undersøgelser viser, at ca. 20 pct. af en ungdomsårgang ikke er startet på en erhvervsuddannelse seks år efter, at de forlod folkeskolen. Det er vigtigt, at disse unge får mulighed for et skoleophold, som gør dem parate til en uddannelse,” tilføjer Bent Engelbrecht.
Han glæder sig over, at den tidligere chef for Børn- og ungeafdelingen i Favrskov Kommune Mie Nørgaard også er i bestyrelsen, idet hun har en stor viden om de unges problemer. Direktør for Den jydske Haandværkerskole Henrik Øelund er også med i bestyrelsen.

Publiceret 21 December 2017 08:00

SENESTE TV