Ældreråd er konstitueret

Det nyvalgte ældreråd i Favrskov Kommune er på plads

Det nyvalgte ældreråd i Favrskov Kommune har nu konstitueret sig. Rådet har valgt Erik Bertelsen, Thorsø, som formand. Som næstformand er valgt Hans Kjær Christensen, Hinnerup.
Øvrige medlemmer af det nye ældreråd er Birthe Kalstrup, Hadsten, som også er valgt som medlem af forretningsudvalget, derudover Ejgild Andreasen, Hammel, Annegrethe Løkke Nielsen, Søften, Thøger Opstrup, Hadsten, Birgit Kirkensgård Hansen, Hinnerup, Alex Kejlberg, Ulstrup og Lene Degn Voldum.

Lovpligtigt råd

Selvom ældrerådsvalget ikke har opnået lige så megen omtale som valg til kommunalbestyrelse og regionsråd her i efteråret, er ældrerådet ifølge en pressemeddelese langt fra ligegyldigt. Loven siger nemlig, at alle kommuner skal have et ældreråd.
Der var i øvrigt stor opbakning rundt i Favrskov Kommune ved valg til ældrerådet. En stemmeprocent på 66 procent viser stor interesse og opbakning til ældrerådets arbejde.
Ældrerådet er et offentlig råd, der er partipolitisk neutralt og uafhængigt af interesseorganisationer.
Det er kontaktled mellem borgerne og kommunalbestyrelsen. Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører den ældre del af befolkningen, før de vedtages politisk. Det vil sige forhold for personer over 60 år.

Ikke personsager

Ældrerådet medvirker til at skabe kontakt mellem kommunens ældre befolkning og byrådet. Rådet kan på eget initiativ komme med forslag til en god ældrepolitik.
Alle borgere over 60 år og deres pårørende kan henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og sager, der har generel eller principiel interesse. Ældrerådet behandler dog ikke personsager.
Ældrerådet består i Favrskov Kommune af ni medlemmer og valgperioden er fire år, som byråd og regionsråd.
Det ny konstituerede Ældreråd begynder sin funktionsperiode ved årsskiftet.jbe

Publiceret 24 December 2017 09:00

SENESTE TV