Politik:

En stemme i region Midtjylland

Christian Møller-Nielsen (V) fra Skjød er nyvalgt medlem af regionsrådet i Region Midtjylland, og er stoppet i Favrskov Byråd.
”Jeg er taknemmelig over de mange personlige stemmer fra Favrskov Kommunes borgere, som i høj grad har bidraget til min plads i regionsrådet. Vælgerne har tydeligvis prioriteret at stemme mig ind i regionsrådet fremfor i byrådet, og det har jeg stor respekt for.”
Den tidligere lægefaglig direktør for Hospitalsenhed Midt, og dermed også Hammel Neurocenter, har fået sæde i ”Udvalget for nære sundhedstilbud”, ”Sundhedskoordinationsudvalget” og ”Praksisplanudvalget”. Disse udvalg skal blandt andet sikre et godt forløb mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger. Hvis den faglige kvalitet er i orden, er borgerne i virkeligheden ret ligeglade med, hvem der leverer ydelsen. På bundlinjen gælder det nemlig om at levere den rigtige behandling til den rigtige patient – og på det rigtige tidspunkt.
“Som regionsrådsmedlem vil jeg blandt andet prioritere, at Favrskovborgerne får nemmere adgang til specialafdelingerne på Aarhus Universitetshospital. Det er for eksempel helt uacceptabelt, at mange Aarhus- og Favrskovborgere skal til Holstebro for banale urinvejsundersøgelser, som i virkeligheden kunne gennemføres af dygtige sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital.
Endvidere skal Regionshospitalet Hammel Neurocenter"s specialiserede opgaver udvikles yderligere med flere ambulante tilbud, og et særligt fokus på hjerneskadede børn og unge fra hele Danmark. Endelig er der et generelt behov for mere sygdomsforebyggelse i Region Midtjylland, og det gælder blandt andet høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammer samt optimalt indendørsklima i skoler, børnehaver og vuggestuer.”

Publiceret 12 January 2018 06:00

SENESTE TV