Kaffe på Café Ziggy førte til mentorordning

Talentprogram udviklet i Ulstrup og Vejerslev udbredes til hele landet. Talentspejderne kom til verden i 2010

Tre ildsjæle mødtes i 2010 på Café Ziggy på Tordenskjoldsgade i Aarhus. Det var Tom Thinggaard Pedersen fra Ulstrup, der havde inviteret sine kolleger Anders Amby Andersen og Annie Nielsen fra Vejerslev på frokost, fordi han havde fået en god idé. Tom vidste, at de tre mødedeltagere var enige om i hvert tilfælde én ting: At mange af de socialt udsattes dårlige situation kunne være forebygget, hvis man tidligere i deres liv havde givet dem støtte og havde fokuseret mere på deres evner og talenter frem for deres begrænsninger.
Ved at fokusere på begrænsningerne havde de mistet troen på sig selv og egne evner.
Toms idé var at udvikle et nyt og banebrydende talentprogram for unge skoleelever mellem 12 og 15 år, som fokuserede på de unges evner, talenter og muligheder.

Tre ildsjæle

Anders Amby Andersen er cand.mag. i religionsvidenskab med sidefag på medievidenskab på Aarhus Universitet. Han er certificeret coach og har arbejdet inden for støtte og mentoring til udsatte grupper siden 2005.
Annie Nielsen fra Vejerslev er uddannet lærer fra Aarhus Seminarium og cand.pæd. på DPU. Hun har blandt andet arbejdet med sprogundervisning for nydanskere på virksomheder og forskellige mentorordninger for at få flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet.
Tom Thinggaard Pedersens egen baggrund er, at han siden 1997 har arbejdet med mentoring for socialt udsatte personer, som er under uddannelse eller skal ud på arbejdsmarkedet.
Først var han selv mentor på Grundfos for femten udsatte unge i alderen 18-25 år i 1997.
Siden arbejdede han som direktør i to virksomheder, hvor han udviklede mentorprogrammer og mentorkurser for mentorer, der støtter udsatte grupper på erhvervsskoler og det rummelige arbejdsmarked. Han har uddannet over 8.000 mentorer og har blandt andet skrevet bøgerne ”Mentor for socialt udsatte” (2010) og ”Mentor for udsatte unge” (2013).

Notater på et stykke papir

Til mødet på Café Ziggy havde Tom nogle flyvske tanker skrevet ned på et stykke papir.
Der stod: ”Et mentorprogram for skoleelever mellem 12 og 15 år, som er i risiko for ikke at få eller blive fastholdt i en uddannelse?”; ”Fokus på evner og talenter”; ”Frivillige rollemodeller fra erhvervslivet”; ”Etablering af lokale mentorkorps”; ”Fokus på uddannelsesparathed”; ”Ordentlig uddannelse af mentorer”; ”Ikke kommercielt” og ”Et banebrydende mentorprogram for sårbare og skoletrætte elever i udskolingen”.

Trekløveret tog form

I starten fløj samtalen hid og did, men efterhånden blev mødedeltagerne mere konkrete. Tom havde de vilde, flyvske og innovative tanker. Anders havde det rolige overblik og realismen. Annie havde evnen til at konkretisere og få tankerne skrevet ned på et stykke papir.
Efterhånden blev de tre enige om, at den bedste konstruktion for det fremtidige samarbejde måtte være at etablere en forening, der kom til verden mandag 27. december 2010.
Efter nik fra både Ballerup og Favskov Kommunes skoleforvaltninger ansøgte foreningen om midler fra Satspuljen til at udvikle projekt ”Talentspejderne” fra 2012-2015. Projektet fik 2,8 millioner kroner.
Helt fra start var det tanken, at talentspejderne skulle være medarbejdere på lokale virksomheder, der fik lov til at lave frivilligt socialt arbejde i 45 minutter af arbejdstiden mod at medarbejderen brugte tilsvarende af deres fritid. Da det guidede program var færdigt, bestod det af 24 møder af halvanden times varighed. Møderne skulle foregå på et kontor på virksomheden.

Banebrydende resultater

I 2015 havde 150 unge mellem 12-15 år deltaget. Resultaterne var banebrydende. 86 procent af de unge gennemførte de 24 møder. Senere har det vist sig at 80 pct. af de unge som før deltagelsen i programmet var vurderet ”ikke uddannelsesparat” efter møderne med sin frivillige talentspejder blev vurderet ”uddannelsesparat”. Målet var nået og konceptet kunne spredes ud til hele landet.
I 2015 gik Landsforeningen Talentspejderne fra at være et støtte projekt til at være selvfinansierende. Foreningen er stadig afhængig af økonomisk støtte fra fonde og puljer, men succesen er ikke til at tage fejl af.
I dag samarbejder Landsforeningen Talentspejderne med 13 kommuner bl.a. andet Favrskov Kommune. Foreningen har nu fem medarbejdere. Over 350 unge har deltaget i et talentforløb hos en frivillig. Der er etableret lokalforeninger i Randers, Favrskov, Ballerup og Hedensted. Så de tre ildsjæles drømme, der blev luftet på førte møde på Café Ziggy på Tordenskjoldsgade i Aarhus i 2010, er alle gået i opfyldelse.

Publiceret 13 January 2018 10:00

SENESTE TV