Hadsten får syv nye statslige arbejdspladser

Arbejdstilsynet i Hadsten får ifølge udflytningsplanen syv arbejdspladser

Den nye udflytningsplan som regeringen netop har præsenteret, betyder at Favrskov får syv nye arbejdpladser til Hadsten.
Det er ikke fortalt hvilken slags jobs det er, men reelt flyttes syv arbejdspladser fra Arbejdstilsynet i København til Hadsten. I Kolding ligger et tilsvarende tilsynscenter som i Hadsten, hvor Arbejdstilsynet har til huse, og her er der ikke placeret yderligere jobs til Arbejdstilsynet. Så tilsyneladende er de syv arbejdspladser de eneste man flytter ud fra Arbejdstilsynet landet i Hadsten.

Borgmester Nils Borring er tilfreds, alt taget i betragtning. Han havde ellers håbet på, at både ledelsen og administrationen i Arbejdstilsynet flyttede til Favrskov, men det var nok højt sat.

“Nu er det jo ikke kommuens arbejdspladser, men Arbejdstilsynets, så de har jo også noget at skulle have sagt. Vi kan ikke tilbyde tomme, offentlige bygninger til at huse flere ansatte, så at der kommer syv til Hadsten, er flot. Desuden er Favrskovs ledighed på kun knap 2,8 procent, så der er nok også andre kommuner der kunne trænge mere,” mener han.
Baggrunden er, at man fra regerings-side har bedt kommunerne byde ind med tomme bygninger og her har Favrskov kun kunnet pege på Arbejdstilsynet i Hadsten og ellers tilbudt nye byggegrunde tæt på motorvejen, hvis man ville flytte flere arbejdspladser til.

Gerne flere rundt om Aarhus

Også Britt Bager (V), folketingspolitiker valgt i Østjylland og tidligere opstillet i Favrskov er tilfreds med arbejdspladserne til Østjylland, især de syv til Hadsten.

“Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg hellere havde set endnu flere arbejdspladser til både Favrskov, Skanderborg, Odder og på Djursland, i stedet for at Aarhus får 306 arbejdspladser,” indrømmer hun.
Men hun er glad for de knap 400 arbejdspladser til Østjylland.
“Der er også skelet til, om de statslige arbejdspladser giver mening at flytte ud, der skal jo være mulighed for et højt fagligt miljø i områderne, enten med flytningen, eller også er den der i forvejen,” lyder buddet på, at eksempelvis Aarhus får så mange nye arbejdspladser.
Hun tilføjer:
“Vi må håbe på at yderområderne får flere arbejdspladser ud næste gang,” lyder det.

Publiceret 17 January 2018 16:45

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl