Fordækte fliserensere huserer i Østjylland:

Snyder med prisen

Politiet har fået flere anmeldelser om udenlandske fliserenser

En gruppe udenlandske mænd kører for tiden rundt til husstande i Østjylland og tilbyder mod kontantbetaling at rense fliser eller lave andet havearbejde.
Det oplyser Østjyllands Politi i dagens døgnrapport, hvor det fremgår, at politiet de seneste par uger har fået flere anmeldelser om mændene.
LÆS OGSÅ: Basarchef om razzia: “Synd, det foregik så voldsomt”
Senest fra en beboer på Grønløkke Allé i Tranbjerg syd for Aarhus, der i går eftermiddag sagde nej tak til tilbud om fliserensning. Manden, der afgav tilbuddet, talte engelsk og var kørende i en hvid varebil.
Erfaringerne er, at kvaliteten af deres arbejde er yderst tvivlsom, og at prisen ofte ender med at blive meget høj.
Østjyllands Politi råder borgerne til at afvise mændenes tilbud, da det er tvivlsomt, om de arbejder under lovlige forhold, og der ofte er tvister om prisen, som kan ende med at blive meget høj.
dp

Publiceret 25 January 2018 12:28

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl