Kirkens Korshær:

Hygge og god samvittighed

Af
Af Jacob Rostgaard

praktikant

Elly Petersen og Birgit Hansen sidder omkring bordet i butikken i Søndergade i Hadsten.

Kaffekrusene løftes, mens snakken går i Kirkens Korshærs butik.

De er frivillige ildsjæle og har sammenlagt været på pletten i otteogtyve år.

Elly Petersen nyder tiden i butikken og holder af, at hjælpe andre mennesker i nød.

“Det er især for at komme ud blandt andre mennesker. Det giver en god følelse at hjælpe andre,” siger den frivillige.

De understreger begge to at samværet og snakken med kunderne er med til at gøre det hyggeligt at stå i butikken.

Butikken i Hadsten bliver drevet på dens egne præmisser. Det vil sige, at de frivillige selv er med til at bestemme hvad der er på hylderne og hvordan det præsenteres.

Overskuddet af salget i Hadsten går til lokalområdet.

Dog er afdelingen underlagt Randerskredsen. Digitaliseringens indtog har tvunget de vante kontanter tilbage i lommen og det er ærlig talt ret besværligt som aldrende pensionist at finde ud af systemet, fortæller de.

Ingen kontanter

Man kan nemlig ikke længere betale med kontanter, men kun betalingskort.

Det er en enorm transformation, når man ikke er født ind i en digital verden, forklarer de to.

Kirkens Korshær er i overvejende grad afhængige af private bidrag og puljer hvilket udgør 63 procent af det samlede regnskab hvilket på landsplan var på 252 mio. i 2016.

Elly Petersen og Birgit Hansen.

Elly Petersen og Birgit Hansen.

Foto Jacob Rostgaard

Foto Jacob Rostgaard

Historien bag Kirkens Korshær

Kirkens Korshær støtter/driver:

 • Bofællesskaber
 • Varmestuer
 • Herberger
 • Familiearbejde
 • Arresthus arbejde
 • Rådgivning for hjemløse
 • Migranter

Kirkens Korshær hjælper:

 • Psykisk syge
 • Mindrebemidlede
 • Ensomme misbrugere
 • Grundlagt oktober 1912 i København af Hans Peter Mollerup. Og er rodfæstet i den kristne tro. 
 • Logoet er treenigheden

Kilde: www.kirkenskorshaer.dk

Publiceret 13 February 2018 09:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl