DEBAT:

For lange skoledage

Anne Bjerglund Jensen og Cecilia Myrdal, på vegne af 6.B, Bavnehøjskolen

Vi er to 6. klasses piger fra Bavnehøjskolen i Hadsten. Vi synes, at vi har for lange skoledage. Vi vil gerne have kortere skoledage, fordi det er uoverskueligt at koncentrere sig i den sidste time, når man er så træt. Man begynder automatisk at larme mere, når man er træt. Det gør det meget mere svært at få lavet og lært noget.

Vi havde et forløb i 4. klasse, som måske kan videreudvikles. Forløbet gik ud på, at vi var inddelt i to hold og fik en time tidligere fri. Det var mere overskueligt at lære noget, når man ikke havde den sidste time, hvor man ikke kunne koncentrere sig. Når man var inddelt i to hold, var der også altid en lærer til at hjælpe og færre elever i klassen, så der var mindre larm. Det hjalp også til, at vi havde mere tid til venner og fritidsaktiviteter. Man havde også tid til at lave lektier hjemme.

Den ekstra lange juleferie, vi havde i 2017, kunne også give timer til en kortere skoledag. Vores familier havde alligevel ikke ferie, så den tid kunne være blevet brugt bedre.

Da skolereformen begyndte, havde vi en lektiecafe-time hver dag i sidste time. Man kunne selv bestemme, om man havde brug for at lave lektier i skolen, eller om man hellere ville hjem. Vi kunne godt tænke os at få det tilbage, for vi mener heller ikke, at vi får nok lektiecafétid i skolen.

Vores forældre vil gerne have, at vi er mere sammen med vores venner og mener, at vi er asociale. Vi vil gerne være mere sammen med vores venner, men vi orker det ikke, fordi vi får så sent fri. Vi har ikke noget imod at lave lektier sammen med vores venner efter skole. Vi vil bare have mere tid til at være sammen med dem og få mere tid til at dyrke mere sport. Vi håber, at I vil overveje vores forslag og måske tage dem i brug.

Vi har taget brevet op i skolens elevråd, og de synes, det er en fremragende ide, og de vil gerne støtte op om det.

Publiceret 24 March 2018 14:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl