DEBAT:

Jeg undrer mig.....

Svend Arne Hansen Vestergade 20, 8860 Ulstrup

Jeg undrer mig – og bekymrer mig på samme tid.

Hvorfor er der så mange deltids- og atypiske ansættelser inden for social og sundhedsområdet?

På min arbejdsplads er vi kun to, der er ansat på fuld tid. Vi er omkring 40 ansatte. FOA har fået lavet en undersøgelse over jobopslag i 2017. Opgørelsen af denne undersøgelse var for mig nedslående.

Nedslående fordi kun 8 procent var fuldtidsstillinger. Bevares der er da flere, der ønsker deltidsansættelser, enten af hensyn til sig selv eller familielivet. Fred være med det.

Men 8 procent er for lidt.

Det er for lidt, fordi der er en del, der ønsker at komme op i tid. Det kan måske være, det ikke skal være 37 timer, men så fra for eksempel 28 timer til 30 timer, eller fra 32 til 35 timer. Jeg har kendskab til en kollega, som ønsker fuld tid, men ikke har kunnet af vores forhenværende leder.

I trepartsaftalen fra 2007 står der ellers skrevet, at ”Når der opstår permanente ledige timer til besættelse, har kommunen/regionen pligt til at tilbyde de ledige timer til allerede ansatte medarbejdere, som er på deltid.”.

Det er ikke, hvad jeg har oplevet på mine arbejdspladser. Der bliver brugt flere vikarer og ansatte på deltid og mindre. Man burde i stedet høre om nogen ønsker at komme op i tid. Hvorfor dette er tilfældet, kan vores byråd og ældrechef kun svare på.

FOA har regnet ud, hvor meget man taber ved fuldtid kontra deltid. Efter 47 års arbejde er forskellen på 3.520.498,- deltid kontra fuldtid. Lad os få flere timer, lad arbejdsgiverne overholde trepartsaftalen - og lad os få lidt mere arbejdskraft i form af flere timer inden for et i forvejen udmagret ældreområde.

Det vil uden tvivl hjælpe på arbejdsbelastningen.

Fuld tid, Ja tak.

Publiceret 26 March 2018 13:00