DEBAT:

Lange skoledage: Anne og Cecilia - I er ikke alene

Af Birgit Liin, Medlem af byrådet for Venstre, formand for Børne- og Skoleudvalget, Hvidtjørnevej 3, Laurbjerg, 8870 Langå

Kære Anne og Cecilia – og resten af 6. B på Bavnehøjskolen

Tak for jeres indlæg i Lokalavisen den 26. marts. I giver udtryk for, at I gerne vil skolen. I vil lære noget, og I ønsker de bedste forudsætninger for, at det skal lykkes. Det er jeg glad for at høre. Og jeg er helt enig i, at skolen ikke skal fylde hele livet.

I er ikke alene om at mene, at skoledagene er for lange. Det mener 82 procent af landets skoleelever også. I en undersøgelse, som Favrskov Kommune lavede sidste år, sagde 91 procent af underviserne det samme.

Folkeskolerne i Favrskov Kommune kan søge om at få nedsat det ugentlige timetal, hvis de samtidig omlægger noget af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning. Der skal dog på mellemtrinnet og i udskolingen være en helt særlig grund til at indføre denne ordning. Skolen skal for hver klasse lave en ansøgning og vedlægge udførlig dokumentation for behovet, og hvis skolen får tilladelsen, gælder den kun i et år. Det kan opfattes som en lidt bøvlet proces, som skolen skal prioritere at bruge tid på.

I Venstre mener vi, at kommunens folkeskoler skal spares for bøvlet. Det skal være den enkelte skole, som inden for lovens rammer selv skal bestemme, om den understøttende undervisning i en klasse skal omlægges til to-voksen-undervisning, og om skoledagen på den måde skal afkortes. Det kan f.eks. gøres, som I beskriver, hvor klassen deles i to i nogle timer med hver sin lærer. Det giver ro, koncentration og tid til fordybelse.

Jeg håber, at vi kan få resten af byrådet med på at give skolerne mere frihed og mindre bøvl. For behovet er der. Det viser jeres læserbrev og undersøgelsen blandt underviserne med al tydelighed.

Publiceret 28 March 2018 09:30

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl