Søren Frandsen.

Søren Frandsen.

DEBAT:

Beskyttelse af grundvandet

Søren Frandsen, byrådsmedlem for SF, Byvænget 15, 8382 Hinnerup

Beskyttelse af grundvandet er et område, der står SF meget nært. Det har klart været en væsentlig sag for SF både i denne byrådsperiode og i de forrige.

Der har været en tendens til, at kortsigtede hensyn har overskygget de mulige langsigtede konsekvenser både lokalt og nationalt. Det har historisk været svært at finde et flertal i byrådene eller i folketinget til at prioritere det langsigtede perspektiv i form af beskyttelse af grundvandet, hvis der på den anden side var mulighed for kortsigtede gevinster; eksempelvis nye byggegrunde eller nye arbejdspladser.

Det glæder os, at tiderne til dels er skiftet. Nu er beskyttelse af grundvandet blevet en del af det forbedrende sagsarbejde og eksempelvis tinglysning af sprøjtegiftforbud ved nye parcelhusområder er nu blevet almindelig praksis, hvor det for ti år siden var utænkeligt.

Det glæder SF – og vi fortsætter kampen for grundvandet med et stille håb om, at den grønne bølge vil bide sig fast og bredde sig.

Publiceret 03 April 2018 16:00