DEBAT:

Beskyttelse af grundvandet

Søren Frandsen, byrådsmedlem for SF, Byvænget 15, 8382 Hinnerup

Beskyttelse af grundvandet er et område, der står SF meget nært. Det har klart været en væsentlig sag for SF både i denne byrådsperiode og i de forrige.

Der har været en tendens til, at kortsigtede hensyn har overskygget de mulige langsigtede konsekvenser både lokalt og nationalt. Det har historisk været svært at finde et flertal i byrådene eller i folketinget til at prioritere det langsigtede perspektiv i form af beskyttelse af grundvandet, hvis der på den anden side var mulighed for kortsigtede gevinster; eksempelvis nye byggegrunde eller nye arbejdspladser.

Det glæder os, at tiderne til dels er skiftet. Nu er beskyttelse af grundvandet blevet en del af det forbedrende sagsarbejde og eksempelvis tinglysning af sprøjtegiftforbud ved nye parcelhusområder er nu blevet almindelig praksis, hvor det for ti år siden var utænkeligt.

Det glæder SF – og vi fortsætter kampen for grundvandet med et stille håb om, at den grønne bølge vil bide sig fast og bredde sig.

Publiceret 03 April 2018 16:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl