Britt Bager.

Britt Bager.

DEBAT:

1000 nye arbejdspladser i Favrskov på bare to år

Britt Bager, folketingsmedlem for Venstre

På bare to år er der skabt mere end 1000 nye arbejdspladser i Favrskov kommune. Der viser nye tal fra Business Region Aarhus. Samtidig er ledigheden i Favrskov på kun 2,6 pct., hvilket er under landsgennemsnittet på 4,1 pct.

Jeg glæder mig over, at vi ser positiv udvikling både i Favrskov og i hele Østjylland. Siden Venstre overtog regeringsansvaret, er antallet af lønmodtagere steget med knap 22.000 i Østjylland. Det skyldes bl.a. stærke lokale virksomheder, omstillings- og udviklingsparate borgere og tilflytning af virksomheder til lokalområderne. Det skyldes også de gode konjunkturer. Og så skyldes det regeringens ansvarlige økonomiske politik. En politik, der handler om at skabe bedre rammevilkår for vores virksomheder – så vores østjyske virksomheder kan skabe vækst, udvikling og nye arbejdspladser. Med initiativer som en modernisering af planloven, en fødevare- og landbrugspakke, afgiftslettelser og en erhvervs- og iværksætterpakke skaber vi bedre rammer for, at vores østjyske virksomheder kan skabe vækst og udvikling.

Desuden har regeringen haft fokus på at gøre forskellen på at være på offentlig forsørgelse og i arbejde større. Med initiativer som et kontanthjælpsloft, en 225-timersregel og en integrationsydelse har vi gjort det mere attraktivt at skifte kontanthjælpen ud med et arbejde. Det er godt for den enkelte, der bliver en del af det arbejdende fællesskab, og som kan forsørge sig og sine, og det er godt for samfundet.

En sammenhængende infrastruktur er et grundvilkår for vores østjyske erhvervsliv og en kilde til fortsat vækst og udvikling i hele området. Derfor er udvidelsen af E45 til 6 spor helt afgørende for at fortsætte den positive vækst. Det kæmper jeg fortsat for, at vi kommer i mål med.

Publiceret 04 April 2018 05:00

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf