Britt Bager.

Britt Bager.

DEBAT:

1000 nye arbejdspladser i Favrskov på bare to år

Britt Bager, folketingsmedlem for Venstre

På bare to år er der skabt mere end 1000 nye arbejdspladser i Favrskov kommune. Der viser nye tal fra Business Region Aarhus. Samtidig er ledigheden i Favrskov på kun 2,6 pct., hvilket er under landsgennemsnittet på 4,1 pct.

Jeg glæder mig over, at vi ser positiv udvikling både i Favrskov og i hele Østjylland. Siden Venstre overtog regeringsansvaret, er antallet af lønmodtagere steget med knap 22.000 i Østjylland. Det skyldes bl.a. stærke lokale virksomheder, omstillings- og udviklingsparate borgere og tilflytning af virksomheder til lokalområderne. Det skyldes også de gode konjunkturer. Og så skyldes det regeringens ansvarlige økonomiske politik. En politik, der handler om at skabe bedre rammevilkår for vores virksomheder – så vores østjyske virksomheder kan skabe vækst, udvikling og nye arbejdspladser. Med initiativer som en modernisering af planloven, en fødevare- og landbrugspakke, afgiftslettelser og en erhvervs- og iværksætterpakke skaber vi bedre rammer for, at vores østjyske virksomheder kan skabe vækst og udvikling.

Desuden har regeringen haft fokus på at gøre forskellen på at være på offentlig forsørgelse og i arbejde større. Med initiativer som et kontanthjælpsloft, en 225-timersregel og en integrationsydelse har vi gjort det mere attraktivt at skifte kontanthjælpen ud med et arbejde. Det er godt for den enkelte, der bliver en del af det arbejdende fællesskab, og som kan forsørge sig og sine, og det er godt for samfundet.

En sammenhængende infrastruktur er et grundvilkår for vores østjyske erhvervsliv og en kilde til fortsat vækst og udvikling i hele området. Derfor er udvidelsen af E45 til 6 spor helt afgørende for at fortsætte den positive vækst. Det kæmper jeg fortsat for, at vi kommer i mål med.

Publiceret 04 April 2018 05:00