DEBAT:

Vi står gerne bag fælles løsninger på vandproblemer

Christian Jensen, Fmd. Landboforeningen Kronjylland, Hallendrupvej 1, 8370 Hadsten

Som formand for Landboforeningen Kronjylland blev jeg meget glad for at få en invitation til stiftende generalforsamling i ”Ålauget for nedre del af Gudenåen,” som afholdes torsdag 5. april.

En række medlemmer af Landboforeningen Kronjylland er nemlig lige så frustrerede over - og trætte af Gudenåens tiltagende oversvømmelser, som mange andre berørte lodsejere fra Tange Søområdet op til udløbet i Randers Fjord.

Vandet er efterhånden blevet et alvorligt problem på de ellers så gode jorde i både byhaver, landhaver og marker ned til åen. Selv store solitære bøgetræer, som pryder dele af bredderne og stolte spejler toppene i åen, er begyndt at gå til, fordi rødderne drukner i den forsumpede jord.

Helt rigtigt peger initiativtagerne til dette ålaug på, at det vil være en styrke, hvis vi grund- og lodsejere kan tale med én stemme overfor politikere og miljøfolk, som er ved at træffe beslutninger omkring en ny vandlov, uden at have personligt kendskab til problematikken.

Det er trods alt os, der har jorde ned til Gudenåens bredder, som dagligt må slås med oversvømmede marker, forsumpede haver og våde kældre – for slet ikke at tale om de værdiforringelser af fast ejendom, som dette medfører for berørte byboer, fritidsfolk og landmænd.

Som repræsentant for Landboforeningen Kronjylland vil jeg derfor opfordrer alle berørte til at møde op til stiftende generalforsamling i ”Ålauget for nedre del af Gudenåen” torsdag aften i Langå Kulturhus.

Jeg håber, at mange er enig i, at et fællesskab gør stærk i denne sag.

LÆS OGSÅ: NYT ÅLAUG TIL KAMP MOD HØJ VANDSTAND 

 

Publiceret 04 April 2018 08:30

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf