DEBAT:

Sikkerhedsstillelse ved udbud

Grethe Villadsen, byrådsmedlem (S), formand Social- og Sundhedsudvalget, Favrskov Kommune

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe har jeg taget initiativ til, at der bliver kigget på sikkerhedstillelse for private udbydere på ældreområdet. Vi får derfor sagen op på et møde i Social og Sundhedsudvalget.

Princippet med, at borgerne selv vælger udbyder -privat eller offentlig - er ok, og det er reglerne for at kunne komme i betragtning som udbyder også.

Reglerne på området er sådan, at private leverandører kan ansøge om at blive godkendt til at udføre opgaver på ældreområdet.

Kommunen offentliggør prisbetingelser og kvalitetskrav, hvorefter der vælges udbyder.

Vi mener, der bør revideres med hensyn til den sikkerhedsstillelse, der er valgt her i Favrskov kommune. Det er så lavt et beløb, at det ikke en gangdækker kommunens udgifter i en weekend, og det er efter min mening uacceptabelt.

I forhold til brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet hæfter jeg mig ved, at de borgere, der modtager hjemmehjælp i Favrskov kommune, angiver stor tilfredshed med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed, og det gælder både kommunal og private leverandører. Det glæder mig selvfølgelig, og der skal lyde en stor ros til alle de dygtige og gode medarbejdere, der hver dag møder vores ældre medborgere med smil og venlighed og faglig kompetance.

Så ros og tak for jeres indsats.

Publiceret 06 April 2018 13:00

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf