Løb i Hammel hjælper hospitalsklovnene

2. juni er der klovneløb i Hammel til fordel for Danske Hospitalsklovne

2. juni klokken 10 afholdes der for anden gang Klovneløb i Hammel. Pengene, der samles ind gennem tilmeldingerne til løbet, doneres til foreningen Danske Hospitalsklovne.

Klovneløbet er et familieløb, hvor alle kan være med. Det handler ikke om at være hurtigst. Det handler om at få en hyggelig og sjov dag, og samtidig støtte et godt formål. Ruten på to kilometer er på asfalt og hårde jordstier, så også klapvogne og kørestole kan være med.

60 kroner

I Hammel er det Cæcilie Nielsen, der frivilligt arrangerer Klovneløbet på vegne af Danske Hospitalsklovne:

”Løbet skydes i gang ved Skovvangskolen på Minervavej i Hammel, hvor der også vil være forskellige andre aktiviteter for store og små. Jeg synes, det er en fantastisk måde at støtte et godt formål på,” fortæller Cæcilie Nielsen.

Prisen for at deltage er 60 kroner per person. Heraf går 48 kroner direkte til Danske Hospitalsklovnes arbejde på landets børneafdelinger. De resterende 12 kroner går til afvikling af løbet.

Klovneløbet i Hammel er ét ud 60 Klovneløb, der afholdes rundt omkring i landet i maj og juni måned. Alle Klovneløb er arrangeret af lokale frivillige.

Sidste år deltog over 12.000 løbere i Klovneløb landet over, og der blev doneret mere end 1.000.000 kroner til Danske Hospitalsklovne. Danske Hospitalsklovne arbejder på hospitaler over hele landet, hvor børn er indlagt. Danske Hospitalsklovnes arbejde eksisterer kun i kraft af private donationer og donationer fra fonde.

Du kan finde og tilmelde dig et Klovneløb i dit nærområde på www.klovneløb.dk.

Danske Hospitalsklovne besøger indlagte børn på alle landets 22 børneafdelinger og på børne- og ungdomspsykiatriske døgnafsnit. Hospitalsklovnene stilles gratis til rådighed og betales af foreningen. Der er i dag 45 hospitalsklovne tilknyttet Danske Hospitalsklovne.

Publiceret 12 May 2018 08:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl