Kirke med historisk vandring

Vejerslev Kirke arrangerer lørdag 2. juni en lille andagt i kirken med efterfølgende vandring til Vejerslev Skov. Her foretog Moesgård Museum i 2016 en udgravning af en skibssætning fra vikingetiden. Stedet har længe været kendt, men er først nu udgravet og undersøgt nærmere. Fundet har vist sig, at have stor betydning for vores opfattelse af, hvornår vikingetiden dateres og er med til at beskrive, hvilke mennesker der boede ved åen. Udgravningsleder Mogens Høegsberg vil fortælle på stedet og derefter er der frokost og efterfølgende foredrag i Borre Forsamlingshus. Det er i samarbejde med Vejerslev og Borre Forsamlingshus.

Publiceret 15 May 2018 09:00

SENESTE TV

Festlig nytårskoncert i Voldum-Rud

VOLDUM-RUD Søndag 20. januar kl. 14.00 indbyder Voldum-Rud Menighedsråd og organist Jens Morsing traditionen tro til nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

"Vi har de sidste fire år haft glæden af at høre pianisten Anne-Marie Meineche spille festlig wiener- og salonmusik med forskellige violinister – og igen i år præsenterer hun Cæcilie Balling, som er 28 år gammel og i fuld gang med at bygge en musikalsk karriere op. Hun er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, suppleret med studier i USA hos Milan Vitek," fortæller Morten Sejersen, kirkesanger og PR-medarbejder ved Voldum og Rud Kirker

Udover den rent klassiske musik høres Cæcilie Ballings smukke violinspil også i andre musikalske sammenhænge; således er hun medlem i ensemblet Halvcirkel, der udforsker grænselandet mellem det klassiske repertoire og den moderne lyd.

Balling og Meiniche spiller et festligt og sprudlende program af musik i bl.a. wienergenren, men vil også glæde publikum med iørefaldende stykker i andre stilarter. Imellem værkerne fortæller de to veloplagte musikere anekdoter om musikken og komponisterne.

Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt, og der er fri entré til koncerten. wuf