Arne Jensen

Arne Jensen

DEBAT: DN’s arrogante holdning til lodsejere og den private ejendomsret

Arne M. Jensen, Hagenstrupvej 39, Bjerringbro. På vegne af Foreningen til bevarelse af Gudenådalen

Debatten om fredningen af et areal på godt 500 ha i Gudenådalen fortsætter på 4. år. Sagen er fortsat uafklaret. Det tror vi, alle vil kunne se er problematisk, når man f.eks. ønsker at sælge sin bolig, og ikke ved om der kommer en fredning på ens matrikel, indholdet og omfanget af den, ligesom øvrige ejere af arealerne ikke ved, hvordan de skal agere hverken nu eller fremadrettet på deres egen matrikel.

Viborg kommune har allerede taget stilling til DN’s fredningsforslag og har afvist den, med den begrundelse, at fredningen ikke har nogen national relevans overhovedet og at arealer i det åbne land allerede reguleres gennem lovgivningen. Vi lodsejere tager hatten af for Viborg Kommune. De er i stand til at tage en beslutning uden adskillige møder i diverse udvalg, som Favrskov Kommune har valgt at gøre det.

Det handler om at tage et ansvar, uden hele tiden at skulle skubbe det videre til anden instans, men at tage beslutning og stå på mål for den. Det er kommunalpolitik, hvor tiden bliver brugt effektivt og hvor man ikke er i tvivl om prioriteringerne, som altid kan være vanskelig i politik. Der er kun èn pose penge til rådighed, og den skal fordeles på bedst mulig måde, så den kommer kommunale borgere bedst mulig til gavn.

DN er en prisværdig organisation, der sætter fokus på naturen og er dermed en vigtig organisation for alle os, der ønsker at passe på naturen og hvem vil ikke det?. Men at de har retten til at rejse fredningssager over det ganske land er problematisk. Især, når de ikke har en ydmyg tilgang til det, og det har DN tydeligvis ikke. De foreslår 500 ha her og der, uden at spørge lodsejerne, men tværtimod negligerer dem, og går direkte til kommunerne i håb om at de vil være medrejser på sagerne. En ordning, hvor kommunerne betaler 25% og staten 75% af omkostningerne til en evt. fredninger. Med andre ord – DN rejser fredningssagerne og det offentlige betaler. De fleste af os er sandsynligvis opdraget med, at den der bestiller musikken også er den, der betaler. Sådan er det ikke her, og dermed er det fuldstændig gratis for DN at turnere land og rige rundt og rejse fredninger. Går en fredning igennem er det IKKE dem, der skal betale. Denne ret skaber en masse usikkerhed og frustrationer for dem, der ejer jorden rundt i det ganske land, hvor DN vælger at slå ned og oprette en fredningssag. Enhver, der har sin egen matrikel, stor eller lille, vil vel gerne bestemme over den, hvilket i øvrigt en grundlovs sikret ret.

Hvilke vilkår ønsker du selv at bo under og hvilke drømme har du selv til det sted du bor? Os, der er berørt af fredningen forsøger på bedste vis at forvalte arealet, så det er en naturlig del af det område, vi bor i og det synes vi selv er lykkedes ganske godt. Ikke alle haver er ens og ikke alle arealer, der er berørt af fredningen er ens. Og det er netop diversitet i ordets bedste betydning. Hvem kan gøre sig til dommer over de forskellige resultater, der fremkommer? Det er en subjektiv vurdering, som DN ikke kan gøre sig til overdommer over. Problemet er, at det kan DN ikke se. De fremturer udelukkende med deres egne holdninger på tredjemands ejendom og oven i købet på bekostning af alle os andre, dét burde ikke kunne forekomme i et demokrati. Som minimum bør det kun være de offentlige myndigheder, som vi jo alle er en del af, der alene har retten til at rejse fredningssager.

Vi er spændte på Favrskovs holdning til dette. Er det ok eller skal den private ejendomsret respekteres uanset og det er by eller land. Er der en tro på, at ejerne i det berørte område faktisk ikke misrøgter naturen? Indtil videre kører sagen rundt i forskellige udvalg, da ingen tilsyneladende ønsker at tage et ansvar. Vil man være uselvstændig i forhold for DN og være medrejser og betale ved kasse 1, eller som Viborg Kommune siger – vi kan bruge pengene bedre andre steder og i vores økonomi kan vi kun bruge pengene en gang.

Os der bor i området er imod fredningen og vi er spændte på, hvordan Favrskov Kommune forholder sig. Pt. dribler de bare rundt med bolden.

Publiceret 18 May 2018 14:00