Sundhedshus på vej mellem to lægehuse

Hinnerup Sundhedshus til 18 millioner kroner skal stå klar i 2019 på Herredsvej i Hinnerup

Af
Kian Johansen

Et nyt sundhedshus skyder snart op i det nordlige Hinnerup. På Herredsvej, tæt på de to eksisterende lægehuse i Hinnerup, er der fredag taget første spadestik til et 1.200 kvadratmeter stort Hinnerup Sundhedshus, der skal huse tandlæge, kiropraktor, fodterapi, en diætist og Foldby Fysioterapi ved Mille Thomesen.

Det er sidstnævnte og Lars Lindgaard fra Hinnerup, der er primus motor i projektet, der også har andre ejere indover.

Motorikrum til låns

Det er de to der har planlagt og skitseret byggeriet, der kommer til at huse fælles reception, venteværelse, kantine, samt et motorikrum, der efter planen også skal kunne bruges af folk udefra. Indtil nu er fem af de planlagte syv lejemål besat. Planen er at tiltrække mindre aktører inden for sundhedsbranchen til de sidste ledige lejemål, afslører Lars Lindgaard, der til daglig er rådgivende ingeniør, men i dette tilfælde er en af flere bygherrer.

Færch & Co. A/S er hovedentreprenør, mens det er Moe A/S der er rådgivende ingeniør på projektet til anslået 16-18 millioner kroner. Efter planen skal det etplans sundhedshus stå klar 1. april 2019.

Publiceret 19 May 2018 10:55

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl