Egnsfest med solskin og nye tiltag

Egnsfesten 2018 i Thorsø er nu slut.

"Det var nogle hektiske dage, med masser af mennesker på pladsen og i teltet, hvilket jo netop var det vi ønskede. Vejrguderne var i den grad med os (igen) i år, vi fik en meget lille regnbyge sidst på eftermiddagen på kr. himmelfartsdag, og ellers var det flot solskin det meste af tiden", fortæller Henrik Hvam fra gruppen bag egnsfesten.

Egnsfesten startede traditionen tro med banko onsdag aften, og Thorsø Pavillon var fyldt til sidste plads, så der var kamp om alle de gode gevinster. Torsdag lavede blandt andet TIF Taekwondo en rigtig god workshop, hvor mange fik set hvad Taekwondo egentlig er. Torsdag eftermiddag var der releaseparty for CD'en med lokale kunstnere, som Dan Jensen har samlet.

Torsdag aften sluttede med et brag, hvor Rock The Duck spillede så hele teltet gyngede, og duggen drev ned af teltdugen - præcist som det skal være.

Fredag var der også nye tiltag, bl.a. havde TIF dart lavet en dartturnering, der blev et tilløbsstykke, og der blev kastet med pile i flere timer.

"Sidste år svigtede gæsterne os lidt fredag aften, så i år havde vi lavet happy hour i baren, og ikke mindst havde vi hyret dj Kim Birk til at spille teltet op - og det gjorde han!! Han lavede et fantastisk mix af nyt og gammelt musik, og der var gang i teltet lige indtil vi lukkede egnsfesten 2018 kl. 02.00 natten til lørdag."

"Det er endnu for tidligt at sige noget om det økonomiske resultat for egnsfesten, men omsætningen har været god, og da vi mener at have styr på udgifterne, kan TIF og de andre foreninger der står bag egnsfesten godt regne med et økonomisk tilskud fra os", smiler Henrik Hvam.

Publiceret 21 May 2018 05:00

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl