TV: Så blev der åbnet for motion til alle i frisk luft

Naturtræning Favrskov på Teglværksvej 3 i Hinnerup blev indviet onsdag formiddag

Af
Michael Wulff

Tre socialdemokratiske byrådsmedlemmer kastede sig ud i en halsbrækkende forestilling onsdag kort før middag. Naturtræning Favrskov var netop blevet indviet, da de tre modige tog den ned af den stejle skrænt, som vist mest er skabt for dem, som vil klatre op ad.

Alle kom sikkert - og meget hurtigt - ned. Se deres ture i videoen.

Stort grin når du sidder på en roterende bjælke og kammeraterne bringer ubalance ind i systemet.

Stort grin når du sidder på en roterende bjælke og kammeraterne bringer ubalance ind i systemet.

Erik Mikkelsen kom den anden vej. Han er sundhedskonsulent i Favrskov Kommune og ved en hel masse om anlægget, der er lavet til alle aldersgrupper.

"Vi har haft dagplejen, børnehavebørn, skolebørn og senioridrætten herude for at afprøve banen. Alle kan lave et eller andet og på den måde få bevæget sig lidt."

Der blev lyttet og siddet stille under talerne. Ellers handler det her mest om bevægelse.

Der blev lyttet og siddet stille under talerne. Ellers handler det her mest om bevægelse.

Og så gik Erik Mikkelsen selv i gang på banen. Hvordan det ser ud, kan du også se i video-indslaget.

Erik Mikkelsen, sundhedskonsulent i Favrskov Kommune, demonstrerede hvordan redskaberne kan udnyttes. Se ham tage en tur rundt i videoen.

Erik Mikkelsen, sundhedskonsulent i Favrskov Kommune, demonstrerede hvordan redskaberne kan udnyttes. Se ham tage en tur rundt i videoen.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Steen Thomasen glædede sig over det nye udendørs motionscenter.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Steen Thomasen glædede sig over det nye udendørs motionscenter.

Publiceret 24 May 2018 12:07

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl