1.400 grader varm ovn varmer ler op til lecakugler. Nu erstattes skal kul erstattes af affaldstræ og CO2 udledningen halveres. Foto: Kian Johansen

1.400 grader varm ovn varmer ler op til lecakugler. Nu skal kul erstattes af affaldstræ og CO2 udledningen halveres. Foto: Kian Johansen

Leca sikrer arbejdspladser i Favrskov

110 millioner kroners investering i at kunne afbrænde endnu flere forskellige affaldsmaterialer betyder, at Lecaværkets godt 75 medarbejdere er sikret langt ud i fremtiden

Af
Kian Johansen

For over 20 år siden kikkede en ung Jesper Schmidt for første gang på store roterende ovne, der laver små porøse lerklinker. Allerede dengang havde han en drøm om, at de roterende kæmpemæssige ovne skulle brænde alt andet af end tonsvis af kul og olieslam. Den drøm bliver nu, 20 år efter, en realitet i 2019.

I grunden er det en ret ligetil proces de laver på Leca-Værket i Hinge ved Hadsten. Ler opvarmes til 1.400 grader i en roterende ovn og bliver til små, porøse lette kugler der kan bruges til isolering og i byggeindustrien. Du kender nok også kuglerne fra potteplanterne.

Leca siden 1953

Sådan har det været i over 65 år. Og takket være især Jesper Schmidt, der er projektchef hos Leca Danmark A/S, så er værket og de lokale ansatte sikret i masser af år frem i tiden, efter en 110 millioner kroners investering i et såkaldt biomasseprojekt, som Leca Danmarks ejer, Saint-Gobain poster over 60 millioner kroner i, mens en pulje fra Energiministeriet dækker 49,5 millioner kroner.

Skorstenen til venstre bliver mindre og får et nyt filter, så den kan klare den nye metode med at brænde affaldstræ. Foto: Kian Johansen

Skorstenen til venstre bliver mindre og får et nyt filter, så den kan klare den nye metode med at brænde affaldstræ. Foto: Kian Johansen

Jesper Schmidt er fynbo, men det afholder ham ikke fra hver dag at køre til Hinge. For over 20 år siden startede han på det daværende Fibo-værk, på Århusvej og på den modsatte af bakken, hvor Leca har holdt til siden 1953. Så blev Fibo opkøbt af Saint-Gobain koncernen og så havde man to værker, der producerede det samme.

Farvel 50 procents CO2

"Rent faktisk så havde vi fået optimeret ovnene så meget, at vi på Fibo leverede meget mere end ovnene gjorde i Hinge", husker Jesper Schmidt, der var den første medarbejder fra Fibo der flyttede over på den anden side af bakken og afbrød årtiers rivaliseren mellem de to værker.

Han har i flere år stået i spidsen for et projekt der kan reducere CO2 udslippet med op til 50 procent på værket.

Det næste års tid bygges et anlæg op, der kan håndtere affaldstræ, knuse det til pulver og derefter føde op til fem kæmpestore roterende ovne med varme. Der skal nemlig bruges 1.400 grader til at lave leca-klinkerne.

Derefter bygges et nyt røgasanlæg og en ny, mindre skorsten op, så den nye brændelsmasse kan håndteres inden for lovens rammer.

Anlægget skal blandt andet erstatte op til 50 tons olieslam årligt, samt en del tons kul.

En ny indkørsel er på ønskelisten hos Lecaværket i Hinge. Den skal ligge sådan cirka der hvor det yderste træ til venstre i billedet befinder sig. Samtidig skal den oprindelige indkørsel sløjfes. Foto: Kian Johansen

En ny indkørsel er på ønskelisten hos Lecaværket i Hinge. Den skal ligge sådan cirka der hvor det yderste træ til venstre i billedet befinder sig. Samtidig skal den oprindelige indkørsel sløjfes. Foto: Kian Johansen

Fremtidssikret anlæg

Anlægget er fremtidssikret, for planen er, at det kan håndtere stort set hvilket som helst affaldsprodukt. Dermed kan Leca-Værket skifte kullet helt ud med ting, vi alligevel skal af med. Og vel at mærke brænde det af, som enten er billigst, eller mest rentabelt. Det skifter jo i det politiske landskab, set over en årrække, hvilke affaldsprodukter industrien kan og må brænde af.

Der har tidligere været talt om, at Lecaværkets overskudsvarme skulle bruges til fjernvarme, men ifølge Jesper Schmidt har Leca Danmark sat de forhandlinger på pause. Der har været følere ude både til fjernvarmeværkerne i Hadsten, Randers og Bjerringbro.

Sådan cirka ved fingeren er planen på sigt, at en ny indkørsel ind til Leca-værket skal ligge. Det er Fabrikschef Jakob Knudsen der peger. Foto: Kian Johansen

Sådan cirka ved fingeren er planen på sigt, at en ny indkørsel ind til Leca-værket skal ligge. Det er Fabrikschef Jakob Knudsen der peger. Foto: Kian Johansen

"På grund af lovgivningen, så må vi ikke tjene ret mange penge på at sende varmen gennem rør til et fjernvarmeværk. Forrentningen og indtjeningsmuligheden af de investeringer vi skulle foretage, er på under 10 procent som loven er lige nu, og vi forventer en overskudsgrad på mindst 15 procent. Samtidig er det os der har leveringsforpligtelsen og andre pligter, som vi ikke har, hvis vi blot fortsætter som hidtil", forklarer Jesper Schmidt.

Fakta

  Biomasseprojektet sker via finansiering fra VE Proces, der dækker 49,5 millioner kroner, mens moderselskabet Saint-Gobain investerer resten af de 110 millioner kroner.

  VE Proces tilskudsordningen er sat i søen af Energistyrelsen, som anlægsstøtte til virksomheder, som hjælp til omlægning af procesenergi fra fossilt til vedvarende energi.

  Projektet startes op efter sommeren 2018 og forventes færdigt i slutningen af 2019.

  Leca er en porøs letklinke, der består af ekspanderet ler og anvendes til forskellige formål, såsom infrastruktur, husbyggeri og vandhåndtering. Den har lav vægt, styrke, holdbarhed og er isolerende.

  På Leca fabrikken i Hinge er der 75 medarbejdere, de fleste er bosat i lokalområdet.

  Fabrikken blev grundlagt i 1953, hvor den blev startet op med en enkelt ovn. Den seneste og femte ovn er etableret i 1972.

Publiceret 30 May 2018 08:00