Klumme: Det handler om læring

Af
Af Michael Jensen, Hadsten.

Direktør i Colea Consult

Læring er en forsømt strategisk-taktisk disciplin, som ofte foregår tilfældigt og uden egentlig styring.

Ofte oplever jeg, i forbindelse med opfølgning på strategi og handlingsplaner, at det er de samme erfaringer og fejl, der gør sig gældende ved opfølgning efter opfølgning.

Konsekvensen er, at organisationer begår de samme fejl og forsømmelser igen og igen, og samtidig ikke begriber, at de ikke lykkes med deres strategi - eller endnu værre stiller sig tilfreds med, at "det går da ok"

Det er ikke nok at drage erfaringer: De skal også huskes!

Nøglen er altså at sikre, at vi husker det, vi har lært, så vi drager nytte af vores erfaringer. På den måde får fejl en værdi, og vi bliver bedre til at gentage vores succeser.

Men hvordan sikrer vi dette i praksis?

Her er en række bud:

1. Sørg for løbende og struktureret opfølgning på jeres strategi.

2. Få alle til at indse, at fejl er en form for investering i fremtiden, og sørg for at behandle de fejl, I begår, som om de var det.

3. Husk også at understrege det, I lærer af jeres succeser.

4. Synliggør det, I lærer, og gentag disse læringspointer igen og igen.

5. Vær konsekvente, når fejl gentages.

6. Sørg for, at læring nemt bliver overført mellem organisationens lag og afdelinger.

7. Hav læring på agendaen på alle møder.

8. Lav eventuelt en let tilgængelig liste over de ting, I har lært.

9. Indarbejd løbende det, I lærer, i handlingsplaner og drift.

10. Udnævn én tovholder i organisationen som ansvarlig for den interne læring.

Overhold disse ti punkter, og I vil opleve at rykke markant fra jeres konkurrenter!

Publiceret 11 June 2018 06:00