DEBAT: Skat følger dig helt i graven

Af
Camilla Borregaard (LA)

Vestre Ringvej 18

8370 Hadsten

I Danmark, verdens højest beskattede land, er der ikke grænser for, hvad staten tillader sig at beskatte.

Dør du, og efterlader en arv på mere end 289.000 kr. til dine børn, skal de betale 15 procent af den i skat til staten. Har du ingen børn, men efterlader du arven til dine søskende eller nevøer og niecer, skal de immervæk betale 36,25 procent af den i skat.

Dette på trods af, at de penge du efterlader dem, du har kært, allerede er blevet beskattet flere gange. Arveafgiften er med andre ord ekstra beskatning af opsparing.

Arveafgiften er ikke alene ekstra beskatning af opsparing, det er skat på død. Mere usmageligt bliver det vist ikke. Den er på ingen måder rimelig og den bør afskaffes.

Mest skræmmende er det, at der faktisk er røde politikere, der mener, at den er for lav. De røde politikere retfærdiggør arveafgiften ved dels, at nok er arven beskattet flere gange hos den afdøde, men den er jo altså endnu ikke beskattet hos arvemodtageren. Dernæst så går skatteopkrævningen til selveste staten, der jo skal sikre vores alles offentlige velfærdsgilde.

Med den tilgang, så er der jo ingen grænser for, hvor høj skatten må være, eller hvad den umættelige velfærdsstat i det hele taget kan tillade sig.

Den samlede opkrævning af arveafgift fylder meget lidt i det offentliges samlede milliardbudget. Men den enkelte opkrævning, kan have meget stor betydning for den enkelte familie.

Efterlader du for eksempel ikke rede penge til dine børn, men det sommerhus, I sammen har tilbragt hundredvis af mindeværdige timer i, ja så skal dine børn punge ud af egen lomme til arveafgiften for at kunne beholde sommerhuset. Man skal være ret skatteliderlig for at se det rimelige i dette.

I 'Langt fra Borgen' sagde Rune Lund fra Enhedslisten, der jo i øvrigt selvfølgelig elsker arveafgiften, at han havde opfordret sin egen mor til ikke at gemme noget i arv til ham, men i stedet skulle hun bruge alle pengene på sig selv, imens hun levede.

Det er meget fint. Vi er jo som mennesker forskellige, vi har forskellige ønsker og forskellige prioriteringer.

Derfor skal du selvfølgelig heller ikke straffes for at ønske og dermed prioritere at gemme en arv til dem, du elsker. Skat, du følger os hele livet, men du behøver absolut ikke også at følge os i graven.

Publiceret 14 June 2018 06:00

SENESTE TV