Så er der mulighed for at komme tørskoet helt ned til trækstien ved Ulstrup.

Så er der mulighed for at komme tørskoet helt ned til trækstien ved Ulstrup.

Så er der en helt ny træksti klar i Ulstrup

Nu er det muligt at komme tørskoet fra Hagenstrupparken og ned til trækstien – hele året

Der er sket meget i Ulstrup. Dannebrogspladsen er blevet et rekreativt center ved Gudenåen, og der er blevet bygget gangbroer langs Gudenåen, der hvor det ikke var muligt at gå på stien, og stien er blevet forbedret med grus udlæg andre steder – ligesom Favrskov Kommune lige nu arbejder på at finpudse hele stiforløbet fra Ulstrup til Bamsebo.

Ny sti opstod på grund af våde fusser

Nu er der så bygget en ny sti af frivillige, som er betalt af Velux Fonden og Danmarks Naturfredningsforening Grønt Guld - aktiv i naturen.

Det er et program, hvis formål er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen og samtidig passer på og viser hensyn til naturen.

Ideen til den nye sti opstod, da de lokale i partnerskabet ”Trækstien ved Ulstrup” fandt ud af, at det fortsat ikke var muligt at komme ned til trækstien i våde perioder. Kun ved Ulstrupbro og ved campingpladsen Bamsebo og midtvejs ved Busbjerg.

Anne-Mette Kirkegaard, formand for Ulstrup Lokalråd sammen med gæve hjælpere.

Anne-Mette Kirkegaard, formand for Ulstrup Lokalråd sammen med gæve hjælpere.

Fælles enighed

Repræsentanter for Hagenstrupparken, Lokalrådet og Danmarks Naturfredningsforening Favrskov blev enige om, at arbejde for en ny forbindelsesti, og der blev søgt Grøn Guld midler, som heldigvis blev bevilliget.

Allerede i 2017 gav en velvillig grundejer tilladelse til at bygge stien, og kommunen gav nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelsesloven.

Men vandstanden i åen har drillet. Nu i den tørre periode har det være muligt at få projektet gennemført, og stien er klar til brug.

Der vil snart blive inviteret til en mindre og uformel indvielse, skriver foreningerne bag projektet i en pressemeddelelse.

Carsten Juul Kristensen fra Ulstrup Lokalråd hjælper lige maskinen i gang.

Carsten Juul Kristensen fra Ulstrup Lokalråd hjælper lige maskinen i gang.

Projektgruppen håber, at mange af byens borgere - specielt de ældre og børnene – nu vil få meget mere glæde af trækstien, formidlings-plancherne og de dejlige naturområder ved åen.

Publiceret 14 June 2018 08:00

SENESTE TV